BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Zásady ochrany osobních údajů

0 min reading time

Zpracování údajů testovacími vozidly a v souvislosti s nimi „Connected Test Vehicle“

Vysoké nároky, které kladete na vlastnosti našich produktů a služeb, jsou pro nás vodítkem pro zacházení s Vašimi údaji. Naším cílem je vytvořit a udržovat trvalý vztah s Vámi založený na důvěře. Diskrétnost a integrita vašich osobních údajů je naší nejvyšší prioritou.

Chceme zlepšit komfort vozidla zaváděním nových technologií pro další vývoj asistovaných, propojených, částečně automatizovaných a automatizovaných komfortních funkcí vozidla a nabídnout vám tak bezpečnou jízdu.

K záznamu údajů různých čidel, včetně obrazového záznamu prostředí vozidla a zvukových záznamů interiéru vozidla používáme naše testovací vozidla, označená odpovídajícím způsobem.

Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů?

BMW (Bayerische Motoren Werke) akciová společnost (dále v textu označena jako „BMW“ příp. „my“) se sídlem v Mnichově (80788 München), Petuelring 130 a registrována u soudu: Mnichov HRB 42243, je Správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů EU (německého „DSGVO“ - „GDPR“) a zpracování osobních údajů v souvislosti s video- a audionahrávkami nutnými pro vývoj funkcí asistovaného, propojeného, částečně automatizovaného a autonomního řízení.  

Jaké údaje o Vás zpracováváme a k jakému účelu?

Osobní údaje, které se generují při použití našich označených testovacích vozidel sledující okolí vozidla, se zpracovávají následovně:

Testovací vozidla jsou vybavena různými čidly (jako radarové, ultrazvukové, GPS/lokalizační čidla), mikrofony a videokamery. Okolí testovacích vozidel může být zaznamenáno na video a audio soubory a uloženo pro pozdější analýzu a jsou kombinovány s dalšími daty senzorů.

Testovací vozidla jsou vybavena různými čidly (jako radarové, ultrazvukové, GPS/lokalizační čidla), mikrofony a videokamery. Testovací vozidla jsou vybavena různými čidly (jako radarové, ultrazvukové, GPS/lokalizační čidla), mikrofony a videokamery.

Videozáznamy se používají pro vyhotovení statických a dynamických dopravních objektů. Těmi mohou být dopravní značení, automobily, motocykly, cyklisté atd. s jejich individuální polohou a pohybem ve vztahu k testovacímu vozidlu stejně jako poloha a pohyb chodců. Pro výpočet možného pohybu chodců, např. když má osoba v úmyslu přejít přes ulici, je možné také analyzovat směr jejich pohledu.

Zvukové záznamy interiéru vozidla, jako např. siréna, se používají, aby se rozpoznalo, že vozidlo s autonomním řízením musí zajet ke straně v případě sanitky, jedoucí za ním se spuštěnou sirénou a předností v jízdě. Údaje z videozáznamů, audiozáznamů a čidel se používají během testovacích jízd, aby bylo možné detekovat a reagovat na účastníky silničního provozu a i obecně na dopravní situace. Při dalším vyhodnocení záznamů slouží údaje z videí, audiozáznamů a čidel k vývoji a vylepšení algoritmů pro funkce asistovaného, propojeného, částečně automatizovaného a autonomního řízení. 

Nemáme zájem o identifikaci osob a náš systém není k takovým účelům konfigurován, protože to není nutné pro vývoj platformy asistovaného, propojeného, částečně automatizovaného a autonomně automatizovaného řízení. Všechny dopravní objekty se kategorizují pouze jako automobily, motocykly, chodci atd. I přesto mohou videa a audiozáznamy obsahovat záznamy jednotlivých osob v silničním provozu, registrační značku vozidla nebo jiné osobní údaje. V následujících zobrazeních jsou vidět záznamy vozidel a chodců v zorném poli testovacího vozidla.  Tyto jsou výlučně identifikovány pomocí algoritmů jako „osoby“, „automobily“, „nákladní vozy“ a podle toho klasifikovány.  Obrázky se nepoužívají k identifikaci procházejících chodců nebo různých modelů vozidel a jejich řidičů.

Následující zobrazení ukazují videozáznam (obrázek 1) a pomocí softwaru extrahované údaje, skládající se z identifikace objektu „nákladní vůz = růžová plocha“, „automobil = žlutá plocha“ a „osoba = modrá plocha´“ (obrázek 2).

Následující zobrazení ukazují videozáznam a pomocí softwaru extrahované údaje Následující zobrazení ukazují videozáznam a pomocí softwaru extrahované údaje

Jaký právní základ se na toto zpracování údajů vztahuje?

Právním základem k získání a zpracování video a audio záznamů z okolí testovacích vozů (včetně záznamů osobních údajů jako jsou video záznamy chodců a řidičů) je oprávněný zájem BMW podle čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR. 

Oprávněný zájem BMW na zpracování a ukládání těchto videí a audio záznamů vyplývá ze zájmu na provozu testovacích vozidel a při dalším vývoji platformy pro asistované, propojené, částečně automatizované a autonomní řízení. Údaje získané pomocí testovacích vozidel během vývojových procesů se použijí k vývoji a ověření algoritmů pro různé funkce autonomního řízení. Kromě toho existuje oprávněný zájem na zpracování údajů testovacích vozidel po spuštění výroby. To je zvláště důležité pro (i) vývoj/spuštění aktualizací softwaru k odstranění chyby, (ii) pro ochranu v případě soudního řízení nebo (iii) z důvodu splnění zákonných povinností, zvláště požadavků dozorových úřadů. 

Kromě toho má BMW zvláštní zájem na zlepšení bezpečnosti vozidel stejně jako silničního provozu vývojem vlastních jízdních systémů. To slouží zároveň veřejnému zájmu. Obrazové a zvukové záznamy okolí testovacího vozidla jsou nezbytné pro zajištění bezpečného používání asistovaných, propojených, částečně automatizovaných a autonomních vozidel.

Jak dlouho ukládáme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje ukládáme výlučně pouze tak dlouho, jak to daný účel vyžaduje. Pokud se zpracovávají údaje k více účelům, údaje se smažou nebo se dále uloží v podobě, ze které se nedá usoudit, že se jedná o Vás, jakmile bude splněn poslední uvedený účel.     

Jak se Vaše údaje ukládají?

K ukládání Vašich údajů používáme sofistikované technologie. Například následující bezpečnostní opatření se používají, aby byly Vaše osobní údaje chráněny před zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním:

Přístup k osobním údajům je limitován pouze na omezený počet autorizovaných osob, a to k jasně vymezeným účelům.

 • Získané údaje se přenášejí a ukládají pouze v zašifrované podobě.
 • IT systémy pro zpracování údajů jsou technicky odděleny od jiných systémů, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a útoku hackerů.
 • Přístup do těchto IT systémů je neustále kontrolován, aby se zneužití včas rozpoznalo a aby se mu předešlo.

Komu dále předáváme údaje a jak Vás přitom chráníme?

Abychom mohli vyvíjet a vyhodnocovat bezpečné a spolehlivé algoritmy na vývoj platformy pro automatizované asistované, propojené, částečně automatizované a autonomní řízení, je nutno ujet miliony kilometrů pro každou kombinaci hardwaru a softwaru, která se v této oblasti použije. To vyžaduje velké množství záznamů kamerového systémů, audiozáznamů a videí, které nemůže pořizovat pouze jedna společnost.  

Proto předáváme Vaše údaje také partnerům, se kterými spolupracujeme. K našim spolupracujícím partnerům patří: OEM partneři pro společné využití údajů z videí a audiozáznamů, aby se zabránilo dvojím, a tím i zbytečným testovacím jízdám, univerzity a instituty, se kterými spolupracujeme v oblasti výzkumu a vývoje, a dodavatelé (včetně poskytovatelů vývojářských a technologických služeb). Předávání údajů z videí, audiozáznamů a čidel našim kooperačním partnerům podléhá přísným omezením účelu (tzn. k účelům vývoje v oblasti vysoce a plně automatizované jízdy).

BMW a jeho spolupracující partneři využívají tyto údaje především (i) k vývoji, testování a vylepšení softwaru provozovaného na platformě a k (ii) integraci softwaru do vozidel. Údaje se přenášejí výlučně v zašifrované podobě.

BMW a jeho spolupracující partneři nepoužívají údaje z videí, audiozáznamů a čidel k identifikaci osob, protože identifikace osob není na vývoj platformy pro automatizované asistované, propojené, částečně automatizované a autonomní řízení relevantní. Na vývoj platformy pro automatizované asistované, propojené, částečně automatizované a autonomní řízení je podstatné a nutné pouze zachytit chodce jako osoby (například na jejich rozeznání o osobních a nákladních vozidel) včetně jejich směru pohybu.

Evropská unie již stanovila srovnatelnou úroveň ochrany údajů pro určité země mimo EU jako je Kanada a Švýcarsko. Protože je úroveň ochrany údajů srovnatelná, není při přenosu údajů do těchto zemí nutné žádné zvláštní povolení nebo dohoda.

 

Kontaktní údaje, Vaše práva jako subjektu údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu

V případě dotazů ohledně využití Vašich osobních údajů Vám doporučujeme obrátit se na Zákaznické centrum BMW tak, že pošlete zprávu na následující e-mailovou adresu datenschutz@bmw.de

Můžete se také obrátit na příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Označení testovacích vozidel

Testovací vozidla jsou označena následujícími nebo srovnatelnými nálepkami, které jsou umístěny na viditelném místě.

Označení testovacích vozidelOznačení testovacích vozidel

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů u nás můžete uplatnit určitá práva podle GDPR stejně jako podle jiných příslušných ustanovení na ochranu údajů.

V určitých situacích Vám nebudeme moci podat informaci o veškerých zpracovávaných údajích a to z důvodu zákonných požadavků nebo nám dostupných informací. Například Vám nedokážeme poskytnout obrázky zaznamenaných osob bez dalších informací. Protože zaznamenané osoby v okolí testovacího vozidla nemohou být bez dalších informací identifikovány a protože takové rozpoznání pro účel zpracování, který sleduje BMW, není nutné, nesmíme ze zákona provést žádné dodatečné zpracování údajů k identifikačním účelům; v takových případech by nemohla být Vaše práva podle článku 15 až 20 GDPR [něm. DSGVO] uplatněna. Vaše práva jako subjektu údajů můžete využít jen tehdy, když nám poskytnete k dispozici další informace, na základě kterých Vás můžeme jednoznačně identifikovat. Dokonce i s těmito dodatečnými informacemi nemusíme být schopni přezkoumat Váš nárok na přístup nebo smazání údajů, protože žádné osoby na obrazových nebo zvukových záznamech neidentifikujeme, a proto nevíme, kdo subjekty na záznamech jsou. Vaše práva subjektu jsou omezena právy jiných subjektů nebo nutností uchování údajů z jiných zákonných důvodů.

Během a bezprostředně po získání údajů testovacím vozidlem (např. když jste jako chodec v zorném poli kamery a záznamu si všimnete), můžete tomu přímo odporovat a řidiče požádat o smazání relevantních údajů.

Podle GDPR [něm. DSGVO] máte jako subjekt údajů vůči BMW zvláště následující práva:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR):

Můžete od nás kdykoliv požadovat informace o svých údajích, která o Vás uchováváme. Tento údaj se týká mimo jiné kategorií údajů, které zpracováváme, pro jaké účely je zpracováváme, původ údajů, pokud je nemáme přímo od Vás, a případně příjemce, kterým se Vaše údaje předávají. Můžete od nás získat bezplatnou kopii svých údajů. Pokud byste měli zájem o další kopie, vyhrazujeme si právo Vám náklady za další kopie naúčtovat.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR):

Máte právo požádat o opravu nepřesných údajů, které se vás týkají. Fotografie nebo videozáznamy jsou ze své podstaty „správné“, protože ve skutečnosti představují fotografovanou nebo zaznamenanou osobu. Nahrávky nebudeme nijak upravovat, aby vaše uložená data byla přesná a aktuální.

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR):

Máte právo od nás požadovat vymazání svých údajů, pokud jsou splněny zákonné požadavky. To může být případ podle čl. 17 GDPR například tehdy, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • svůj souhlas, který je základem zpracování údajů, odvoláte a jiný právní základ pro zpracování neexistuje;
 • podáte námitku proti zpracování vašich dat a neexistují žádné legitimní důvody ke zpracování, nebo namítáte proti zpracování dat pro účely přímého marketingu;
 • údaje byly zpracovány nezákonně a za předpokladu, že zpracování není vyžadováno
 • vymazání údajů pravděpodobně nezabrání nebo nebude mít vážný dopad na dosažení cíle vědeckého výzkumu;
 • je nutné prokázat, uplatnit nebo hájit právní nároky.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR):

Můžete od nás požadovat omezení zpracování svých údajů, pokud:

 • popíráte správnost údajů a sice pro období, které potřebujeme, abychom správnost údajů přezkoumali;
 • je zpracování neoprávněné a Vy vymazání svých údajů odmítáte a místo toho požadujete omezení použití;
 • Vaše údaje již nepotřebujeme, Vy je ale potřebujete, abyste uplatnil/a, vykonával/a nebo obhajoval/a své právní nároky;
 • jste podal/a námitku proti zpracování, pokud ještě není jisté, jestli naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR):

Na Vaši žádost Vaše údaje – pokud je to technicky možné – přeneseme jinému zodpovědnému subjektu. Toto právo máte ovšem jen tehdy, pokud zpracování údajů spočívá na Vašem souhlasu nebo je nutné pro naplnění smluvní povinnosti. Místo toho, abyste obdržel/a kopii svých údajů, nás můžete také požádat, abychom předali údaje přímo jinému, Vámi konkrétně uvedenému zodpovědnému subjektu.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR):

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů, které vznikly na základě Vaší zvláštní situace, pokud zpracování údajů spočívá na Vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V tomto případě Vaše údaje už nebudeme dále zpracovávat. To neplatí, pokud můžeme prokázat závazné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo Vaše údaje potřebujeme pro uplatnění, prokázání nebo obhajobu právních nároků.

Lhůty ke splnění práv subjektů

Snažíme se zásadně zodpovědět na všechny dotazy během 30 dnů. Tato lhůta se ovšem může případně prodloužit z důvodů, které se vztahují ke specifickému právu subjektu nebo komplexitě Vašeho dotazu.

Stížnost u dozorových úřadů

BMW bere Vaše pochybnosti a práva velice vážně. Pokud byste ale byl/a toho názoru, že jsme Vaší stížnosti nebo obavám dostatečně nevyhověli, máte právo, podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.