BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Tietosuojaseloste

0 min reading time

Tietosuoja

Testiautoihin liittyvä tietojen käsittely

Kuka vastaa tietojen käsittelystä?

Mitä tietojasi käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

Mitkä ovat tietojen käsittelyn oikeusperusteet?

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Miten tiedot säilytetään?

Kenelle tietoja luovutetaan ja miten suojaamme sinun tietosi?

Testiautoihin liittyvä tietojen käsittely "Connected Test Vehicle“

Tuotteillemme ja palveluillemme asettamasi korkeat vaatimukset ohjaavat henkilötietojesi käsittelyä. Tietojen käsittelyn tavoitteena on luottamuksellinen suhde asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Henkilötietojesi luottamuksellisuus ja loukkaamattomuus on meille tärkeää.

Haluamme parantaa ajoneuvomukavuutta ottamalla käyttöön uusia tekniikoita avustettujen, yhdistettyjen, osittain automatisoitujen ja automatisoitujen ajoneuvomukavuustoimintojen jatkokehittämiseksi ja tarjota sinulle näin turvallisen ajokokemuksen. 
Käytämme tätä varten erityisesti merkittyjä testiautoja, joiden antureista tallennetaan erilaisia tietoja, mukaan lukien videotallenteita ajoneuvon ympäristöstä ja äänitallenteita ajoneuvon sisätiloista. 

Kuka vastaa tietojen käsittelystä?

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (jäljempänä "BMW" tai ”me”), kotipaikka 80788 München, Petuelring 130, kaupparekisteri: München HRB 42243, vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaisesti avustettujen, yhdistettyjen, osittain automatisoitujen ja autonomisten ajotoimintojen kehittämisessä käytettävien video- ja audiotallenteiden ja niiden liitettyjen henkilötietojen käsittelystä.  

Mitä tietojasi käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

Kun merkittyjä autojamme käytetään yleisessä liikenteessä, kerättäviä henkilötietoja käsitellään seuraavasti:

Testiautoissa on erilaisia antureita (esim. tutka-, ultraääni-, GPS/paikannusantureita), mikrofoneja ja kameroita. Yleisestä tieliikenteestä (testiauton ympäristö) voidaan tallentaa video- ja audiotiedostoja, joita voidaan säilyttää myöhempää analyysia varten ja yhdistää muihin anturitietoihin.  

Testiautoissa on erilaisia antureita (esim. tutka-, ultraääni-, GPS/paikannusantureita), mikrofoneja ja kameroitaTestiautoissa on erilaisia antureita (esim. tutka-, ultraääni-, GPS/paikannusantureita), mikrofoneja ja kameroita

Videotallenteita käytetään staattisten ja dynaamisten liikenneobjektien luontiin. Sellaisia ovat esimerkiksi sekä ajoratamerkinnät, autot, moottoripyörät, polkupyörät jne. ja niiden yksilöllinen paikka ja liike suhteessa testiautoon että jalankulkijoiden paikka ja liike. Jalankulkijan mahdollisen liikkeen - esim. aikooko henkilö ylittää ajoradan - liikkeen laskemiseksi voidaan myös katseen suunta analysoida.

Ajoneuvon sisätilojen äänitallenteiden, esimerkiksi sireenien, avulla voidaan muun muassa tunnistaa, että automaattisesti ajavan auton on ajettava sivuun, jos sen takana ajaa ambulanssi, jolla on sireenit päällä ja jolle on annettava tietä. Video-, audio- ja anturitietoja käytetään testiajojen aikana muiden tiellä liikkujien ja perusliikenneskenaarioiden tunnistamiseen ja toimintaan niiden mukaisesti.  Tallenteiden myöhemmässä arvioinnissa video-, audio- ja anturitietoja käytetään myös avustettuja, yhdistettyjä, osittain automatisoituja ja autonomisia ajotoimintoja koskevien algoritmien parantamiseen ja kehittämiseen.

Meitä ei kuitenkaan kiinnosta henkilön tunnistaminen, eikä järjestelmiämme ole konfiguroitu sellaisiin tarkoituksiin, koska sitä ei tarvita avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen alustan kehittämiseen. Kaikki liikenneobjektit luokitellaan vain autoiksi, moottoripyöriksi, jalankulkijoiksi jne. Video- ja audiotallenteet voivat kuitenkin sisältää tallenteita yksittäisistä henkilöistä tieliikenteessä, autojen rekisteritunnuksia tai muita henkilötietoja. Seuraavissa kuvissa on tallenteita muista ajoneuvoista ja jalankulkijoista testiajoneuvon näkökentässä. Ne tunnistetaan ja luokitellaan algoritmeja käyttämällä vain ”henkilöiksi”, ”autoiksi”, ”kuorma-autoiksi” jne. Kuvia ei käytetä ohi kävelevien henkilöiden tai eri ajoneuvomallien ja niiden kuljettajien tunnistamiseen. 

Seuraavissa kuvissa on videokuvakaappaus (kuva 1) ja ohjelmallisesti erotellut tiedot, jotka koostuvat objektien tunnistamisesta ”kuorma-auto = roosa kenttä”, ”auto = keltainen kenttä” ja ”henkilö = sininen kenttä” (kuva 2).  

Seuraavissa kuvissa on videokuvakaappaus ja ohjelmallisesti erotellut tiedot Seuraavissa kuvissa on videokuvakaappaus ja ohjelmallisesti erotellut tiedot

Mitkä ovat tietojen käsittelyn oikeusperusteet?

Testiajoneuvojen ympäristön video- ja audiotallenteet (mukaan luettuna jalankulkijoiden ja kuljettajien henkilötietojen tallenteet) perustuvat vastuullisen osapuolen oikeutettuun etuun yleisen suoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

BMW:n oikeutettu etu käsitellä video- ja audiotallenteita pohjautuu sen intressiin käyttää testiajoneuvoja ja jatkokehittää avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen alustaa. Testiajoneuvojen kehitysprosessin aikana keräämiä tietoja käytetään autonomisen ajamisen eri toimintojen kehittämiseen ja hyväksymiseen. Oikeutettu etu koskee myös testiajoneuvojen tietojen käsittelyä tuotannon aloittamisen jälkeen. Se on erityisen tärkeää (i) virheiden korjauksen sisältävä ohjelmistoversion kehittämiseksi/hyväksymiseksi, (ii) suojautumiseksi oikeusprosessin varalta tai (iii) lakisääteisten velvoitteiden, erityisesti valvontaviranomaisten vaatimusten täyttämiseksi.

BMW:llä on myös laajaa kiinnostusta parantaa ajoneuvo- ja liikenneturvallisuutta kehittämällä omia ajojärjestelmiä. Se voi palvella myös yleistä etua. Testiajoneuvon ympäristön video- ja äänitallenteita tarvitaan avustettujen, yhdistettyjen, osittain automatisoitujen ja autonomisten ajoneuvojen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain niin pitkään kuin kukin käyttötarkoitus edellyttää. Jos tietoja käytetään useaan tarkoitukseen, tiedot poistetaan tai niitä säilytetään vain muodossa, jossa niitä ei voida yhdistää suoraan sinuun, kunnes viimeinen tarve on täytetty.    

Miten tiedot säilytetään?

Säilytys perustuu uusimpaan tekniikkaan. Henkilötiedot suojataan väärinkäytöltä tai muulta luvattomalta esimeriksi seuraavilla turvaamistoimilla:

Henkilötietojen käyttö on sallittu vain rajoitetulle joukolle valtuutettuja henkilöitä vain ilmoitettuihin tarkoituksiin:

 • Kerätyt tiedot siirretään salattuina.
 • Tietojen käsittelemiseen käytettävät IT-järjestelmän erotetaan teknisesti toisista järjestelmistä luvattoman käytön, esim. tietomurtojen estämiseksi.
 • Näiden IT-järjestelmien käyttöä valvontaan jatkuvasti, jotta väärinkäyttö voidaan tunnistaa ja estää varhaisessa vaiheessa.

Kenelle tietoja luovutetaan ja miten suojaamme sinun tietosi?

Avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen alustan kehittämiseen ja validointiin tarvitaan varmoja ja luotettavia algoritmeja, ja sitä varten on ajettava miljoonia kilometrejä jokaisella tällä osa-alueella käytettävällä laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmällä. Sitä varten tarvitaan paljon kamera-, audio- ja anturitietoja, joista vain yksi yritys ei voi yksin koota.  

Siksi jaamme tietojasi yhteistyökumppaniemme kanssa. Yhteistyökumppaneihimme kuuluu: OEM-kumppaneita, jotka käyttävät yhteisiä video- ja audiotiedostoja yhdessä kaksinkertaisten ja tarpeettomien testiajojen välttämiseksi, tutkimukseen ja kehitykseen yhteistyössä osallistuvia yliopistoja ja instituutteja sekä toimittajia (mukaan luettuna kehitys- ja teknologiapalveluntarjoajia). Yhteistyökumppaneillemme siirrettävien video-, audio- ja anturitiedostojen käyttötarkoitukset on tiukasti rajattu (ts. erittäin ja täysin automaattisen ajamisen kehittäminen).

BMW ja sen yhteistyökumppanit käyttävät näitä tietoja erityisesti (i) alustalla käytettävän ohjelmiston kehittämiseen, hyväksymiseen ja viimeistelyyn sekä (ii) ohjelmiston integrointiin autoihin. Tiedot siirretään vain salattuina.

BMW ja sen yhteistyökumppanit eivät käytä video-, audio- ja anturitiedostoja henkilöiden tunnistamiseen, koska henkilöitä ei tarvitse tunnistaa kehitettäessä avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen järjestelmiä. Avustetun, yhdistetyn, osittain automatisoidun ja autonomisen ajamisen alustaa kehitettäessä on merkittävää ja tarpeen tunnistaa jalankulkijat (ja erottaa esimerkiksi autoista ja kuorma-autoista) ja heidän liikesuuntansa.

Jos tietoja käsitellään Euroopan unionin (EU) ulkopuolisissa maissa, BMW käyttää EU-standardisopimuksia ja soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojesi käsittely eurooppalaisen tietosuojastandardin mukaisesti. Jos haluat tutustua turvatoimiin siirrettäessä tietoja toisiin maihin, käytä jotain jäljempänä luetelluista yhteydenottovaihtoehdoista.

Euroopan unioni on jo sopinut jo samanlaisen tietosuojan tason tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden, esimerkiksi Kanadan ja Sveitsin kanssa. Koska tietosuojan taso on samanlainen, tietojen siirtoon näihin maihin ei tarvita erityistä lupaa tai sopimusta.

Yhteystiedot, oikeutesi asianomaisena sekä oikeutesi valittaa valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käytöstä, suosittelemme kääntymään BMW Asiakaspalvelun puolelle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen datenschutz@bmw.de.

Voit kääntyä myös tietosuojavastaavan puoleen:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München


Testiajoneuvojen merkintä

Testiautot on merkitty seuraavilla tai vastaavilla autoihin kiinnitetyillä tarroilla:

Testiajoneuvojen merkintäTestiajoneuvojen merkintä

Asianomaisen oikeudet

Sinulla on tietojesi käsittelyn asianomaisena yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muiden tietosuojamääräysten perusteella tiettyjä oikeuksia meitä kohtaan.

Lakisääteisen määräykset tai käytettävissämme olevat tiedot voivat estää tietojen antamisen kaikista tiedoista. Tällaisissa tapauksissa emme voi hakea tallennetun henkilön tietoja ilman täydentäviä tietoja. Koska testiauton ympäristön henkilöitä ei voida tunnistaa ilman lisäinformaatiota eikä tunnistamista ei tarvita BWM:n käsittelytarkoitukseen, emme lain määräysten takia saa käsitellä tietoja lisää tunnistamista varten; yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) art. 15 – 20 mukaiset oikeuden saattavat tällaisissa tapauksissa raueta. Asianomaisen oikeutesi ovat sovellettavissa vain, kun toimitat käyttöömme lisätietoja, joiden perusteella voimme tunnistaa sinut yksiselitteisesti. Vaikka saamme näitä lisätietoja, emme voi pyynnöstäsi tarkistaa, onko tietojasi käytetty tai poistettu, koska emme tunnista video- ja audiotallenteiden henkilöitä, emmekä siksi tiedä, ketä tallenteiden asianomaiset ovat. Toisten osapuolten oikeudet tai tietojen säilyttämisen tarve muista lakisääteisistä syistä rajoittaa asianomaisen oikeuksiasi.

Kun testiauto tallentaa tietoja tai heti tallentamisen jälkeen (esim. kun olet jalankulkijan kameran näkökentässä ja havaitset tallentamisen), voit vastustaa tallentamista heti ja pyytää kuljettajaa poistamaan relevantit tiedot.

Sinulla on asianomaisena seuraavat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti erityisesti seuraavat oikeudet BMW:tä kohtaan:

Tiedonsaantioikeus (GDPR art. 15):

Voit milloin hyvänsä pyytää tietoja sinusta keräämistämme tiedoista. Tällaisia tietoja ovat käsittelemämme tietokategoriat, käsittelytarkoitukset, tietojen alkuperä, ellemme ole saaneet tietoja suoraan sinulta, ja tarvittaessa vastaanottaja, jolle olemme välittäneet tietojasi. Voit saada meiltä maksuttoman kopion tiedoistasi. Jos haluat saada lisäkopioita, varaamme oikeuden laskuttaa lisäkopioista.

Tietojen korjaamisoikeus (GDPR art. 16):

Voita vaatia meitä korjaamaan tietosi. Pidämme kohtuullisilla toimenpiteillä sinusta keräämämme ja jatkuvasti käsittelemämme henkilötiedot oikeina, täydellisinä ja ajantasaisina käytettävissämme olevien ajantasaisimpien tietoja perusteella.

Tietojen poistamisoikeus (GDPR art. 17):

Voit vaatia meitä poistamaan henkilötietosi, mikäli siihen on lailliset edellytykset. GDPR art. 17:n mukaisesti kysymykseen tulevat esimerkiksi seuraavat tapaukset:

 • Sinusta kerättyjen tai muuten käsiteltyjen tietojen käyttötarkoitusta ei enää ole;
 • Peruutat suostumuksesi, joka on tietojen käsittelyn peruste, eikä muuta juridista käsittelyn perustetta ole;
 • Vastustat henkilötietojesi käsittelyä eikä käsittelylle ole tärkeitä perusteita, tai vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • tietoja käsiteltiin laittomasti

mikäli käsittelyä ei tarvita,

 • koska ei ole juridista velvoitetta, joka vaatii meitä käsittelemään henkilötietojasi;
 • erityisesti juridisia säilyttämisen määräaikaa koskevia;
 • oikeusperusteiden vaatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Käsittelyn rajoittamisoikeus (GDPR art. 18):

Voita vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 • Kiistät tietojen oikeellisuuden aikana, jonka tarvitsemme tietojen oikeellisuuden tarkastamiseksi;
 • tietojen käsittely on sopimatonta, kiellät henkilötietojen poistamiseen ja vaadit sen sijaan käytön rajoittamista;
 • Emme enää tarvitse henkilötietojasi oikeusperusteiden vaatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi;
 • Olet vastustanut käsittelyä niin kauan kuin ole varmaa, menevätkö meidät oikeutetut perusteemme sinun perusteidesi edelle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR art. 20):

Siirrämme henkilötietosi pyynnöstäsi – mikäli se on teknisesti mahdollista – toiselle vastuulliselle osapuolelle. Sinulla on tämä oikeus kuitenkin vain, jos olet suostunut tietojen käsittelyyn tai sitä tarvitaan sopimuksen toimeenpanoa varten. Voit myös pyytää henkilötietojesi kopion sijasta meitä toimittamaan tiedot suoraan toiselle osapuolelle, jonka olet määritellyt konkreettisesti.

Vastustamisoikeus (GDPR art. 21):

Voi vastustaa käsittelyä milloin hyvänsä erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä, mikäli tietojen käsittely perustuu sinun suostumukseesi tai meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin. Tällöin emme jatka henkilötietojesi käsittelyä. Emme kuitenkaan keskeytä henkilötietojesi käsittelyä, mikäli voimme esittää pakottavia suojelun arvoisia käsittelyn perusteita, jotka menevät sinut etujesi edellä tai kun tarvitsemme henkilötietojasi oikeusperusteiden vaatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi

Asianomaisen oikeuksien täyttämisen määräajat

Pyrimme periaatteessa vastaamaan kaikkiin pyyntöihin 30 päivän kuluessa. Määräaika voi kuitenkin olla pidempi syistä, jotka liittyvät spesifiseen asianomaisen oikeuteen tai pyyntösi monimutkaisuuteen.

Valitukset valvontaviranomaisille

BMW AG ottaa huolesi ja oikeutesi erittäin vakavasti. Jos olet kuitenkin sitä mieltä, että valituksiasi tai kysymyksiäsi ei ote riittävästi huomioon, sinulla on oikeus esittää valitus asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle.