BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Δήλωση προστασίας δεδομένων

0 min reading time

Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τα οχήματα δοκιμών „Connected Test Vehicle“

Η υψηλή απαίτηση, που έχετε στα χαρακτηριστικά του προϊόντος μας και στις παροχές υπηρεσιών μας , είναι για εμάς η κατευθυντήρια γραμμή για το χειρισμό των δεδομένων σας. Η προσπάθειά μας έγκειται, στο να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί η βάση, για μια αξιόπιστη επιχειρηματική σχέση με τους πελάτες και τους ενδιαφερομένους μας. Η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, είναι για εμάς καίριας σημασίας.


Επιθυμούμε να βελτιώσουμε την άνεση του οχήματος εισάγοντας νέες τεχνολογίες για περαιτέρω ανάπτυξη υποβοηθούμενων, συνδεδεμένων, μερικώς αυτοματοποιημένων και αυτοματοποιημένων λειτουργιών άνεσης του οχήματος έτσι ώστε να σας προσφέρουμε μια ασφαλή οδηγική εμπειρία.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα ανάλογα χαρακτηρισμένα οχήματά μας δοκιμών, για την καταγραφή δεδομένων από διάφορους αισθητήρες,  συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής βίντεο του περιβάλλοντος του οχήματος και των ηχογραφήσεων του εσωτερικού του οχήματος.

Ποιός είναι ο αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων;

Η Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (εν συνεχεία αναφερόμενη ως "BMW" ή "Εμείς") με έδρα σε 80788 München, Petuelring 130 και καταχωρημένη υπό: München HRB (Εμπορικό Μητρώο Τμήμα Β) 42243, είναι ο υπεύθυνος  στο πνεύμα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ („DSGVO“),  για την επεξεργασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων, σε συνδυασμό με οπτικοακουστικές λήψεις, σχετικά με την ανάπτυξη υποβοηθούμενων, συνδεδεμένων, μερικώς αυτοματοποιημένων και αυτόνομων λειτουργιών οδήγησης.

Ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιόν σκοπό;

Τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της χρήσης των χαρακτηρισμένων οχημάτων μας δοκιμών στη δημόσια οδική κυκλοφορία, τυγχάνουν επεξεργασίας ως ακολούθως:

Τα οχήματα δοκιμών είναι εξοπλισμένα με διάφορους αισθητήρες [ όπως αισθητήρες ραντάρ, υπερήχων, γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS)], μικρόφωνα και βιντεοκάμερες. Το περιβάλλον των οχημάτων δοκιμής μπορεί να εγγραφεί σε αρχεία βίντεο και ήχου και να αποθηκευτεί για μεταγενέστερη ανάλυση και συνδυάζεται με τα περαιτέρω δεδομένα αισθητήρων.

Τα οχήματα δοκιμών είναι εξοπλισμένα με διάφορους αισθητήρες [ όπως αισθητήρες ραντάρ, υπερήχων, γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS)], μικρόφωνα και βιντεοκάμερεςΤα οχήματα δοκιμών είναι εξοπλισμένα με διάφορους αισθητήρες [ όπως αισθητήρες ραντάρ, υπερήχων, γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS)], μικρόφωνα και βιντεοκάμερες

Οι βιντεοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργηθούν στατικά και δυναμικά αντικείμενα κυκλοφορίας. Αυτά μπορούν να είναι οδικές σημάνσεις, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα κλπ,  με την ατομική τους θέση και κίνηση σε σχέση με το όχημα δοκιμών, καθώς και η θέση και κίνηση των πεζών. Για τον υπολογισμό της πιθανής κίνησης ενός πεζού - π.χ. για το εάν ένα πρόσωπο σκοπεύει να διασχίσει μια οδό - μπορεί επίσης να αναλυθεί η κατεύθυνση του βλέμματός του.

Οι ακουστικές καταγραφές του εσωτερικού του οχήματος, όπως π.χ. το  Martinshorn (κόρνα ακουλουθίας τόνων), χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνει αντιληπτό, ότι το κινούμενο όχημα, στην περίπτωση ενός κινούμενου όπισθέν του ασθενοφόρου με εν λειτουργία σειρήνα και έχοντος δικαίωμα προτεραιότητας, πρέπει να παραμερίσει. Τα οπτικοακουστικά και τα δεδομένα των αισθητήρων χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών διαδρομών, προκειμένου να αντιλαμβανόμαστε συμμετέχοντες στην οδική κυκλοφορία και βασικά κυκλοφοριακά σενάρια και αναλόγως να αντιδρούμε. Σε μια περαιτέρω αξιολόγηση των λήψεων, τα οπτικοακουστικά και τα δεδομένα των αισθητήρων, εξυπηρετούν στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των αλγορίθμων  για υποβοηθούμενες, συνδεδεμένες, εν μέρει αυτοματοποιημένες και αυτόνομες λειτουργίες οδήγησης.

Δεν μας ενδιαφέρει η ταυτοποίηση ενός προσώπου και τα συστήματά μας δεν διαμορφώθηκαν για παρόμοιους σκοπούς, επειδή αυτό δεν είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας της αυτόνομης οδήγησης. Όλα τα αντικείμενα κυκλοφορίας απλά κατηγοριοποιούνται ως αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, πεζοί κλπ. Ωστόσο οι οπτικοακουστικές καταγραφές, είναι δυνατόν να εμπεριέχουν λήψεις μεμονωμένων προσώπων στην οδική κυκλοφορία, αριθμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή άλλων προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων. Στις επόμενες απεικονίσεις φαίνονται οι λήψεις των οχημάτων και πεζών έμπροσθεν ενός οχήματος δοκιμών. Αυτές αναγνωρίζονται με τη βοήθεια των αλγορίθμων, αποκλειστικά ως „πρόσωπα“, „αυτοκίνητα“, „φορτηγά αυτοκίνητα“ και ανάλογα ταξινομούνται. Οι εικόνες δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των διερχόμενων πεζών ή των διαφόρων μοντέλων οχημάτων και των οδηγών τους.

Οι ακόλουθες απεικονίσεις δείχνουν τη βιντεοσκόπηση (εικόνα 1) και τα μέσω λογισμικού  (Software) εξαχθέντα δεδομένα, που συνίστανται στην ταυτοποίηση αντικειμένων „φορτηγό αυτοκίνητο = ροζ επιφάνεια“, „αυτοκίνητο = κίτρινη επιφάνεια“ και „πρόσωπο = μπλε επιφάνεια“ (εικόνα 2). 

Οι ακόλουθες απεικονίσεις δείχνουν τη βιντεοσκόπηση (εικόνα 1) και τα μέσω λογισμικού (Software) εξαχθέντα δεδομένα Οι ακόλουθες απεικονίσεις δείχνουν τη βιντεοσκόπηση (εικόνα 1) και τα μέσω λογισμικού (Software) εξαχθέντα δεδομένα

Ποιά νομική βάση χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτήν την επεξεργασία δεδομένων;

Η νομική βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία των οπτικοακουστικών καταγραφών του περιβάλλοντος των οχημάτων δοκιμών (συμπεριλαμβανομένων των λήψεων προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων των πεζών και των οδηγών) , εδράζεται στο έννομο συμφέρον του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γρ. f του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (DSGVO).

Το έννομο συμφέρον της BMW για την επεξεργασία και αποθήκευση αυτών των οπτικοακουστικών λήψεων, προκύπτει από το συμφέρον για τη λειτουργία των οχημάτων δοκιμών και για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμαςγια υποβοηθούμενη, συνδεδεμένη, εν μέρει αυτοματοποιημένη και αυτόνομη οδήγηση. Τα μέσω των οχημάτων δοκιμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης συγκεντρωθέντα δεδομένα, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και την έκδοση αλγορίθμων διαφόρων λειτουργιών της αυτόνομης οδήγησης. Επιπλέον υπάρχει ένα έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων των οχημάτων δοκιμών, μετά την έναρξη της παραγωγής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για  (i) την ανάπτυξη/έκδοση μιας εκδοχής λογισμικού για την αποκατάσταση λαθών, (ii) για την προστασία στην περίπτωση μιας δικαστικής διαδικασίας ή (iii) προκειμένου να ανταποκριθούμε στις εκ του νόμου υποχρεώσεις, ιδιαίτερα στις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Επιπρόσθετα η  BMW έχει ένα έντονο συμφέρον στη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων και της κυκλοφοριακής ασφάλειας, μέσω της ανάπτυξης δικών της συστημάτων οδήγησης. Αυτό μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει στο δημόσιο συμφέρον. Οι οπτικοακουστικές καταγραφές του περιβάλλοντος χώρου του οχήματος δοκιμής είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των υποβοηθούμενων, συνδεδεμένων, μερικώς αυτοματοποιημένων και αυτόνομων οχημάτων.

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Αποθηκεύουμε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο εκάστοτε σκοπός. Εάν δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων σκοπών, τα δεδομένα διαγράφονται ή αποθηκεύονται περαιτέρω μόνο σε μια μορφή που δεν οδηγεί άμεσα πίσω σε εσάς, μόλις ο τελευταίος δηλωθείς σκοπός εκπληρωθεί. 

Πώς διασφαλίζονται τα δεδομένα σας;

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το επίπεδο της τεχνολογίας. Παραδειγματικά εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα διασφάλισης, προκειμένου τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας να προστατευθούν έναντι κατάχρησης ή άλλης ανεπίτρεπτης επεξεργασίας:

Η πρόσβαση σε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα, περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για δεδηλωμένες προθέσεις: 

 • Συγκεντρωθέντα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο σε κωδικοποιημένη μορφή.
 • Τα συστήματα πληροφορικής για την επεξεργασία των δεδομένων, απομονώνονται τεχνικά από άλλα συστήματα, προκειμένου να αποτραπούν μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις π.χ. μέσω χάκινγκ.
 • Επιπλέον, η πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα πληροφορικής επιτηρείται συνεχώς, προκειμένου η κατάχρηση να αναγνωριστεί έγκαιρα και να αποτραπεί.

Σε ποιόν μεταβιβάζουμε δεδομένα και πώς σας προστατεύουμε σε αυτήν την περίπτωση;

Προκειμένου να αναπτύξουμε και να επικυρώσουμε ασφαλείς και αξιόπιστους αλγορίθμους για τη διαμόρφωση μιας υποβοηθούμενης, συνδεδεμένης, εν μέρει αυτοματοποιημένης και αυτόνομης πλατφόρμας οδήγησης, πρέπει να διανυθούν οδηγώντας εκατομμύρια χιλιόμετρων για κάθε συνδυασμό υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον τομέα. Αυτό απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων κάμερας, ακουστικών δεδομένων και δεδομένων αισθητήρων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν από μία μόνο επιχείρηση.

Για το λόγο αυτό μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με εταίρους συνεργασίας. Στους εταίρους μας συνεργασίας ανήκουν: Εταίροι OEM (Κατασκευαστές Γνήσιου Εξοπλισμού) για την από κοινού χρήση των οπτικοακουστικών δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθούν διπλές και ως εκ τούτου περιττές δοκιμαστικές διαδρομές, Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και προμηθευτές  (συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών ανάπτυξης και τεχνολογίας). Η μεταβίβαση των οπτικοακουστικών δεδομένων και των δεδομένων των αισθητήρων στους

εταίρους μας συνεργασίας, υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς ως προς το σκοπό (αυτό σημαίνει για σκοπούς ανάπτυξης στο περιβάλλον της υψηλής και πλήρως αυτοματοποιημένης οδήγησης).

Η BMW και οι εταίροι της συνεργασίας, χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα ιδιαίτερα  (i) προκειμένου να αναπτύξουν, να διαθέσουν και να βελτιώσουν το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα και (ii) προκειμένου να ενσωματώσουν το λογισμικό στα οχήματα. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αποκλειστικά κωδικοποιημένα.

Η BMW και οι εταίροι της συνεργασίας δεν χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά και τα δεδομένα αισθητήρων για την ταυτοποίηση προσώπων, επειδή η ταυτοποίηση προσώπων δεν είναι σημαντική για την ανάπτυξη των  υποβοηθούμενων, συνδεδεμένων, μερικώς αυτοματοποιημένων και αυτόνομωνσυστημάτων οδήγησης. Για την ανάπτυξη της υποβοηθούμενης, συνδεδεμένης, εν μέρει αυτοματοποιημένης και αυτόνομης πλατφόρμας αυτοματοποιημένης οδήγησης, σημαντικό και αναγκαίο είναι μόνο, να γίνονται αντιληπτοί οι πεζοί ως πρόσωπα (επί παραδείγματι σε αντίθεση με αυτοκίνητα και φορτηγά αυτοκίνητα) μαζί με την κατεύθυνση της κίνησής τους.

Εάν δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ), η BMW χρησιμοποιεί τυποποιημένες συμβάσεις της EΕ με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει, ότι τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε τα ειδικά προληπτικά  μέτρα  ασφαλείας  για τη μεταβίβαση δεδομένων σε άλλες χώρες, επικοινωνήστε παρακαλώ με εμάς, μέσω ενός των εν συνεχεία αναφερομένων καναλιών επικοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε ήδη ένα συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, για συγκεκριμένες χώρες εκτός της ΕΕ όπως ο Καναδάς και η Ελβετία. Επειδή το επίπεδο προστασίας δεδομένων είναι συγκρίσιμο, η μεταβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί ιδιαίτερη έγκριση ή συμφωνία.

Λεπτομέρειες επικοινωνίας, τα δικαιώματά σας ως ενδιαφερομένων, καθώς και το δικαίωμά σας να προσφύγετε σε μια εποπτική αρχή.

Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της BMW - στέλνοντας ένα μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση  E-Mail datenschutz@bmw.de.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εντεταλμένο προστασίας δεδομένων:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter (εντεταλμένος προστασίας δεδομένων)
Petuelring 130
80788 München

Σήμανση των οχημάτων δοκιμών

Τα οχήματα δοκιμών σημαίνονται με τα ακόλουθα ή με συγκρίσιμα αυτοκόλλητα, που τοποθετούνται στα οχήματα δοκιμών:

Σήμανση των οχημάτων δοκιμών Σήμανση των οχημάτων δοκιμών

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων

Ως ενδιαφερόμενα για την επεξεργασία των δεδομένων σας πρόσωπα, μπορείτε σύμφωνα με τον DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ), καθώς και σύμφωνα με άλλες σχετικές διατάξεις προστασίας δεδομένων, να ασκήσετε σε εμάς συγκεκριμένα δικαιώματα.

Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, δεν μπορούμε λόγω νομοθετικών διατάξεων ή λόγω των υπαρχόντων στη διάθεσή μας πληροφοριών, ενδεχομένως να σας παρέχουμε ενημέρωση για το σύνολο των δεδομένων. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν μπορούμε να καλέσουμε τα δεδομένα του καταγραφέντος προσώπου χωρίς πρόσθετες πληροφορίες. Επειδή τα καταγραφέντα πρόσωπα εντός του περιβάλλοντος του οχήματος δοκιμών, δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν χωρίς πρόσθετες πληροφορίες και επειδή μια παρόμοια αναγνώριση δεν είναι αναγκαία για τον επιδιωκόμενο από τη BMW σκοπό επεξεργασίας, δεν μας επιτρέπεται εκ του νόμου να επιχειρήσουμε πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς ταυτοποίησης.  Σε παρόμοιες περιπτώσεις, τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 μέχρι 20 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ) , θα μπορούσαν να αποκλειστούν. Τα δικαιώματά σας ως ενδιαφερομένων είναι εφαρμόσιμα μόνον, εάν θέσετε στη διάθεσή μας πρόσθετες πληροφορίες, με τις οποίες μπορούμε μονοσήμαντα να σας

ταυτοποιήσουμε. Ακόμη και με αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση, να εξετάσουμε την απαίτησή σας για πρόσβαση ή για διαγραφή των δεδομένων, διότι δεν ταυτοποιούμε πρόσωπα στις οπτικοακουστικές καταγραφές και συνεπώς δεν γνωρίζουμε, ποιοί είναι οι ενδιαφερόμενοι στις λήψεις.  Τα δικαιώματά σας των ενδιαφερομένων περιορίζονται από τα δικαιώματα άλλων ή από την αναγκαιότητα της διαφύλαξης των δεδομένων,  για άλλους εκ του νόμου λόγους.

Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη συλλογή των δεδομένων από το όχημα δοκιμών (π.χ. όταν ως πεζοί βρεθείτε στο οπτικό πεδίο της κάμερας και αντιληφθείτε την καταγραφή), μπορείτε να αντιτεθείτε άμεσα και να παρακαλέσετε τον οδηγό για τη διαγραφή των σχετικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ) διαθέτετε έναντι της BMW, ιδίως τα ακόλουθα δικαιώματα ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο:

Δικαίωμα ενημέρωσης [άρθρο 15 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ)]:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς, για τα δεδομένα σας που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Η ενημέρωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων, τις από εμάς επεξεργασθείσες κατηγορίες δεδομένων, για ποιους σκοπούς τις επεξεργαζόμαστε, την προέλευση των δεδομένων σε περίπτωση που δεν τις συγκεντρώσαμε απ ευθείας από εσάς και ενδεχομένως τους λήπτες, στους οποίους διαβιβάσαμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να λάβετε από εμάς ένα δωρεάν αντίγραφο των δεδομένων σας. Εάν ενδιαφέρεστε για επιπλέον αντίγραφα, επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος να σας χρεώσουμε τα επιπλέον αντίγραφα.

Δικαίωμα διόρθωσης [άρθρο 16 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ)]:

Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας. Θα υιοθετήσουμε κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διατηρήσουμε σωστά, πλήρως και επικαιροποιημένα, τα δεδομένα σας που διατηρούμε για εσάς και επεξεργαζόμαστε συνεχώς, βασιζόμενοι στις πλέον επίκαιρες ευρισκόμενες στη διάθεσή μας πληροφορίες.

Δικαίωμα διαγραφής [άρθρο 17 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ)]:

Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων  σας, εφόσον υπάρχουν για το σκοπό αυτό οι νομικές προϋποθέσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ), εάν:

 • τα δεδομένα για τους σκοπούς, για τους οποίους συνελέγησαν ή έτυχαν επεξεργασίας κατ άλλον τρόπο, δεν είναι πλέον απαραίτητα,
 • ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, η οποία αποτελεί τη βάση της επεξεργασίας δεδομένων και δεν υπάρχει μια άλλου είδους νομική βάση για την επεξεργασία,
 • υποβάλλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας και δεν υφίστανται κατά προτεραιότητα βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των δεδομένων για σκοπούς άμεση διαφήμισης,
 • τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας παρανόμως
στο βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία,
 • προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση μιας εκ του νόμου υποχρέωσης, η οποία απαιτεί από εμάς την επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • ιδίως εν όψει εκ του νόμου προθεσμιών διατήρησης,
 • προκειμένου να προβληθούν, να ασκηθούν ή να τύχουν υπεράσπισης έννομες απαιτήσεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας [άρθρο 18 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ)]:

Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε περίπτωση:

 • που αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων και μάλιστα για το χρονικό διάστημα, που χρειαζόμαστε για να εξετάσουμε την ορθότητα των δεδομένων,
 • που η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αρνείστε τη διαγραφή των δεδομένων σας και αντ αυτού ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης,
 • που δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά τα χρειάζεστε εσείς, προκειμένου να προβάλλετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε έννομες αξιώσεις,
 • που προβάλατε ένσταση κατά της επεξεργασίας, για όσο διάστημα δεν είναι ακόμη βέβαιο, εάν οι βάσιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.

Δικαίωμα στη μεταβιβασιμότητα των δεδομένων [άρθρο 20 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ)]:

Κατόπιν αιτήσεώς σας, θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας - στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά δυνατό  - σε έναν άλλο υπεύθυνο. Το δικαίωμα αυτό το διαθέτετε οπωσδήποτε μόνο, εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται, προκειμένου να εκτελεστεί μια σύμβαση. Αντί να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε, να μεταβιβάσουμε απευθείας τα δεδομένα σε έναν άλλο, συγκεκριμενοποιημένο από εσάς υπεύθυνο.

Δικαίωμα αντίταξης [άρθρο 21 του DSGVO (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ)]:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους, οι οποίοι προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε έννομά μας συμφέροντα ή σε εκείνα ενός τρίτου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα δεδομένα σας. Το τελευταίο δεν ισχύει, εφόσον μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς άξιους προστασίας λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή εφόσον χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων.

Προθεσμίες για την εκπλήρωση δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων

Προσπαθούμε κατά βάση να ανταποκριθούμε σε όλες τις επερωτήσεις εντός 30 ημερών. Η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν εντούτοις να επεκταθεί, ενδεχομένως για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με το ειδικό δικαίωμα των ενδιαφερομένων ή με την πολυπλοκότητα της επερώτησής σας.

Προσφυγή σε εποπτικές αρχές

Η BMW AG λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τους ενδοιασμούς και τα δικαιώματά σας. Εάν όμως θεωρείτε, ότι δεν ανταποκρινόμαστε επαρκώς στις προσφυγές ή στους ενδοιασμούς σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε μια προσφυγή, σε μια αρμόδια διοικητική αρχή προστασίας δεδομένων.