BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Uputa o zaštiti podataka

0 min reading time

Obrada podataka ovisno o povezanim testnim vozilima “Connected Test Vehicle”

Visoki zahtjevi, koje postavljate obzirom na svojstva naših proizvoda i usluga, predstavljaju za nas smjernicu za rukovanje vašim podacima. Naš je cilj pritom stvoriti i održavati osnovu za povjerljiv poslovni odnos s našim kupcima i interesentima. Povjerljivost i integritet vaših osobnih podataka predstavljaju za nas posebnu brigu.

Želimo poboljšati udobnost vozila uvođenjem novih tehnologija za daljnji razvoj potpomognutih, povezanih, djelomično automatiziranih i autonomnih funkcija udobnosti vozila te Vam tako ponuditi sigurno iskustvo vožnje.

U tu svrhu koristimo naša odgovarajuće označena testna vozila za snimanje podataka s različitih senzora, uključujući video snimke okoliša i vozila i audio snimke unutrašnjosti vozila.

Koje je mjesto odgovorno za obradu podataka?

Bayerische Motoren Werke dioničko društvo (u daljnjem tekstu "BMW" ili "Mi") sa sjedištem u 80788 München, Petuelring 130, registrirano pod: München HRB 42243, odgovorno je u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka EU ("GDPR") za obradu podataka zajedno sa video i audio zapisima u vezi s razvojem potpomognutih, povezanih, djelimično automatiziranih i autonomnih upravljačkih funkcija.  

Koje Vaše podatke obrađujemo i u koju svrhu?

Osobni podaci prikupljeni korištenjem naših označenih testnih vozila na javnim cestama obrađuju se na sljedeći način: data.
Testna vozila opremljena su raznim senzorima (kao što su radar, ultrazvuk, GPS / senzori lokacije), mikrofonima i videokamerama.  Javni cestovni promet (okolina testnog vozila) može se snimati na video i audio datoteke i sačuvati za daljnju analizu, i ako je potrebno, u kombinaciji s drugim senzorskim podacima.

Testna vozila opremljena su raznim senzorima (kao što su radar, ultrazvuk, GPS / senzori lokacije), mikrofonima i videokamerama.Testna vozila opremljena su raznim senzorima (kao što su radar, ultrazvuk, GPS / senzori lokacije), mikrofonima i videokamerama.

Videosnimke koriste se za detektiranje statičkih i dinamičnih objekata u prometu.  To mogu biti oznake na cesti, automobili, motocikli, bicikli, itd. zajedno s njihovim individualnim položajem i kretanjem u odnosu na testno vozilo, kao i položajem i kretanjem pješaka. Za izračunavanje mogućeg kretanja nekog pješaka - npr. ako osoba namjerava prijeći ulicu, može se analizirati i njezin pravac gledanja.  

Audiozapis unutrašnjosti vozila, i, npr. Martinshorn, koriste se kako bi prepoznali slučajevi susreta s kolima hitne pomoći koja imaju upaljenu sirenu i pravo prvenstva, pri čemu vozilo koje se kreće mora skrenuti u stranu udesno. Video i audio podaci kao i podaci sa senzora koriste se tijekom testnih vožnji da bi se identificirali sudionici prometa i osnovni scenariji u prometu, te da se u skladu s tim postupa. U daljnjoj analizi video i audio snimci kao i senzorski podaci koriste se za razvoj i poboljšanje algoritama za potpomognute, povezane, djelimično automatizirane i autonomne funkcije vožnje.

Nismo zainteresirani za identifikaciju neke osobe i naši sustavi nisu konfigurirani za takve svrhe, jer to nije potrebno za razvoj platforme za potpomognutu, povezanu, djelimično automatsku i autonomnu vožnju. Svi prometni objekti kategorizirani su samo kao automobili, motocikli, pješaci itd.  Ipak, video i audio zapisi mogu sadržavati snimke pojedinih osoba u cestovnom prometu, registarske tablice ili druge osobne podatke.  Sljedeće slike prikazuju slike vozila i pješaka  u vidnom polju ispitnog vozila. Oni se pomoću algoritama identificiraju kao "ljudi", "automobili", "kamioni" i klasificiraju u skladu s tim.  Slike se ne koriste za prepoznavanje pješaka koji prolaze ili detekciju različitih modela vozila i njihovih vozača.    

Sljedeće slike prikazuju video zapis (slika 1) i podatke izvađene iz softvera, a sastoje se od identifikacije objekta "kamion = ružičasto područje", "automobil = žuto područje" i "osoba = plavo područje" (slika 2).   

Sljedeće slike prikazuju video zapis (slika 1) i podatke izvađene iz softvera Sljedeće slike prikazuju video zapis (slika 1) i podatke izvađene iz softvera

Koji pravni temelj se koristi za ovu obradu podataka?

Pravni temelj za prikupljanje i obradu video i audio snimaka okoline testnih vozila (uključujući snimanje osobnih podataka pješaka i vozača) temelji se na legitimnim interesima odgovorne osobe prema članku 6. stavku 1. lit. f GDPR.

BMW-ov legitimni interes za obradu i pohranu ovih video i audio zapisa proizlazi iz interesa za upravljanje testnim vozilima i razvojem platforme za potpomognute, povezane, djelimično automatizirane i autonomne vožnje. Podaci prikupljeni putem testnih vozila tijekom razvojnog procesa koriste se za razvoj i primjenu algoritama za različite funkcije autonomne vožnje.  Uz to postoji legitiman interes za obradu podataka testnih vozila nakon što je proizvodnja pokrenuta. To je posebno važno za (i) razvoj / korištenje softverske verzije za uklanjanje problema, (ii) za zaštitu u slučaju pravnog postupka ili (iii) radi ispunjavanja zakonskih obveza, posebno zahtjeva regulatornih tijela.    

BMW također ima veliko zanimanje za poboljšanje sigurnosti vozila i prometa razvijanjem vlastitih voznih sustava. To također može služiti javnom interesu. Video i audio snimci okruženja testnih vozila neophodni su da obezbede sigurnu upotrebu  potpomognutih, povezanih, djelimično automatiziranih  i autonomnih vozila. 

Kako dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko to zahtijeva odgovarajuća svrha.  Ako se podaci obrađuju za više svrha, podaci će biti izbrisani ili spremljeni samo u obliku koji nije povezan s Vama, čim bude ispunjena zadnja navedena svrha.

Na koji način se osiguravaju Vaši podaci?

Mi štitimo vaše podatke u skladu s najnovijim stanjem tehnike. Sljedeće sigurnosne mjere upotrebljavaju se kao primjer zaštite vaših osobnih podataka od zlouporabe ili druge neovlaštene obrade:

Pristup osobnim podacima ograničen je na određeni broj ovlaštenih osoba u navedene svrhe:   

 • Prikupljeni podaci prenose se samo u šifriranom obliku.
 • IT sustavi za obradu podataka tehnički su izolirani od drugih sustava radi sprječavanja neovlaštenog pristupa, npr. putem hakiranja.
 • Osim toga se pristup tim informatičkim sustavima neprestano nadzire, kako bi se pravovremeno identificirale i spriječile zloupotrebe.

Kome proslijeđujemo podatke i kako Vas pritom štitimo?

Da bi se razvili i potvrdili sigurni i pouzdani algoritmi za razvoj platforme za potpomognute, povezane, djelimično automatizirane i autonomne vožnje, potrebno je prijeći milijune kilometara za svaku kombinaciju hardvera i softvera koji se koriste u ovom području. To zahtijeva veliku količinu video i audio podataka kao i senzora koje ne može prikupiti samo jedna tvrtka. 

Zbog toga dijelimo vaše podatke s kooperacijskim partnerima. Naši partneri za suradnju su: OEM partner za zajedničku upotrebu video i audio podataka kako bi se izbjeglo dupliciranje i samim tim nepotrebne testne vožnje, sveučilišta i instituti koji rade zajedno na području istraživanja i razvoja, te dobavljači (uključujući pružatelje usluga razvoja i tehnologije). Prijenos video, audio i senzorskih podataka našim kooperacijskim partnerima podliježe strogim ograničenjima (tj. za razvojne svrhe u području visoko i potpuno automatizirane vožnje).   

BMW i njegovi kooperacisjki partneri koriste ove podatke, posebno (i) za razvoj, korištenje i oplemenjivanje softvera na platformi i (ii) za integriranje softvera u vozila. Podaci se prenose samo u šifriranom obliku.

BMW i njegovi kooperacijski partneri ne koriste video, audio i senzorske podatke za identifikaciju ljudi, jer identifikacija ljudi nije bitna za razvoj potpomognutih, povezanih, djelimično automatiziranih i autonomnih sustava vožnje. Za razvoj platforme za potpomognutu, povezanu, djelomično automatiziranu i autonomnu vožnju relevantno je i potrebno samo da se pješaci evidentiraju kao ljudi (na primjer, za razliku od automobila i kamiona) zajedno s njihovim smjerom kretanja. 

Ako se podaci obrađuju u zemljama izvan Europske unije (EU), BMW koristi standardne EU ugovore s odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi osigurao da se vaši osobni podaci obrađuju u skladu s europskim standardima zaštite podataka. Ako želite vidjeti posebne sigurnosne mjere za prijenos podataka u druge zemlje, kontaktirajte nas putem jednog od niže navedenih komunikacijskih kanala.

Europska unija je već postavila usporedivu razinu zaštite podataka za neke zemlje izvan EU, poput Kanade i Švicarske. Budući da je razina zaštite podataka usporediva, za prijenos podataka u te zemlje nije potrebno posebno odobrenje ili sporazum.

Prilikom obrade podataka izvan Europske unije (EU), BMW koristi standardne EU ugovore s odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama, kako bi osigurao da se osobni podaci obrađuju u skladu s europskim standardima zaštite podataka. Ako želite vidjeti posebne sigurnosne mjere za prijenos podataka u druge zemlje, možete nas kontaktirati koristeći jedan od niže navedenih komunikacijskih kanala.  

Podaci za kontakt, vaša prava kao vlasnika podataka i vaše pravo na žalbu nadzornom tijelu

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem vaših osobnih podataka, preporučujemo da se obratite BMW-ovoj korisničkoj službi - slanjem poruke na sljedeću adresu e-pošte datenschutz@bmw.de.

Možete se obratiti i nadležnom službeniku za zaštitu podataka:

BMW AG
Ovlaštena osoba za zaštitu podataka
Petuelring 130
80788 München

Oznaka testnih vozila

Testna vozila označena su sljedećim ili sličnim naljepnicama koje su stavljene na njih:

Oznaka testnih vozilaOznaka testnih vozila

Prava dotičnih osoba

Kao osoba na koju se odnosi obrada vaših podataka možete nam dati određena prava u skladu s GDPR-om i drugim relevantnim propisima o zaštiti podataka.

U određenim situacijama, zbog zakonskih zahtjeva ili informacija koje su nam dostupne, možda vam nećemo moći pružiti sve informacije. U takvim slučajevima ne možemo preuzeti podatke snimljene osobe bez dodatnih informacija. Pošto se ljudi evidentirani u okruženju testnog vozila ne mogu identificirati bez dodatnih informacija i zato što takvo prepoznavanje nije potrebno u svrhu obrade koju provodi BMW, zakonom nam nije dopušteno provoditi bilo kakvu dodatnu obradu podataka radi identifikacije; u takvim slučajevima vaša bi se prava mogla isključiti u skladu s člancima 15. do 20. GDPR-a. Vaša prava kao subjekta podataka primjenjuju se samo ako nam pružite dodatne informacije s kojima vas možemo jasno identificirati. Čak i uz ove dodatne informacije, možda nećemo moći provjeriti vaše pravo na pristup ili brisanje podataka, jer na video i audio snimkama nikoga ne identificiramo i stoga ne znamo čiji su podaci na snimkama.  Vaša prava kao subjekta podataka ograničena su pravima drugih ili potrebom za pohranjivanjem podataka iz drugih pravnih razloga.  

Za vrijeme i neposredno nakon prikupljanja podataka od strane testnog vozila (npr. ako ste pješak u vidnom polju kamere i postanete dio snimke), možete izravno uložiti prigovor i zatražiti od vozača da izbriše relevantne podatke.

Prema GDPR-u kao subjekt podataka imate sljedeća prava posebno u odnosu na BMW:

Pravo na informacije (čl. 15 GDPR):

Možete u bilo kojem trenutku od nas zatražiti informacije o svojim podacima koje posjedujemo. Te se informacije, između ostalog, tiču ​​kategorija podataka koje obrađujemo, u koje svrhe ih obrađujemo, podrijetla podataka ako ih nismo prikupili izravno od vas i eventualno primatelja kojima smo proslijedili vaše podatke. Možete od nas dobiti besplatnu kopiju svojih podataka. Ako vas zanimaju dodatne kopije, zadržavamo pravo da vam naplatimo dodatne kopije.

Pravo na ispravak (čl. 16 GDPR):

Možete nas tražiti da ispravimo vaše podatke. Poduzet ćemo razumne korake kako bi Vaši podaci, koje držimo i stalno obrađujemo, ostali točni, cjeloviti i aktualni i temeljili se na najnovijim dostupnim informacijama.

Pravo na brisanje podataka (čl. 17 GDPR):

Možete nas tražiti da izbrišemo vaše podatke pod uvjetom da su za to ispunjeni zakonski uvjeti. Prema članku 17. GDPR-a to se može dogoditi ako:

 • podaci više nisu potrebni u svrhu za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • opozovete Vašu suglasnost, što je osnova obrade podataka i nema druge pravne osnove za obradu;
 • uložite prigovor za obradu vaših podataka i ne postoje važni opravdani razlozi za obradu ili ako bi se podaci koristili u svrhu izravnog marketinga;
 • se podaci obrađuju nezakonito
ako obrada nije potrebna,
 • da osiguramo poštivanje zakonske obveze koja zahtijeva da obradimo vaše podatke;
 • obzirom na zakonom propisana razdoblja čuvanja;
 • da bi se uvažili, provodili ili branili pravni zahtjevi.

Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR):

Možete od nas tražiti da ograničimo obradu vaših podataka ako:

 • osporavate točnost podataka za vrijeme koje nam je potrebno da provjerimo točnost podataka;
 • je obrada je protuzakonita i odbijate brisanje podataka i umjesto toga tražite ograničenje korištenja;
 • više ne trebamo vaše podatke, ali Vama trebaju kako biste uvažili, provodili ili branili pravne zahtjeve;
 • ste uložili prigovor za obradu, sve dok još nije sigurno jesu li naši legitimni razlozi nadmašili vaše.

Pravo na prijenos podataka (čl. 20 GDPR):

Na vaš zahtjev ćemo vaše podatke prenijeti - u mjeri u kojoj je to tehnički moguće - drugoj odgovornoj osobi. Međutim, na ovo imate pravo samo ako se obrada podataka temelji na vašem pristanku ili je nužna za provođenje ugovora. Umjesto da primite kopiju Vaših podataka, također nas možete tražiti da podatke pošaljemo izravno nekoj drugoj osobi koju ste naveli.

Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR):

Možete u svakom trenutku prigovoriti obradi vaših podataka i to iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, pod uvjetom da se obrada podataka temelji na vašem pristanku ili na našim legitimnim interesima ili interesima treće strane. U takvom slučaju više nećemo obrađivati ​​vaše podatke. Potonje ne vrijedi ako možemo predočiti uvjerljive zakonite razloge za obradu podataka koji nadmašuju vaše interese ili su nam potrebni podaci da uvažimo, provedemo ili obranimo pravne zahtjeve.

Rokovi za ostvarenje prava subjekta podataka

U principu uvijek nastojimo odgovoriti na sve upite u roku od 30 dana. Međutim, ovaj se rok može produžiti iz razloga koji se odnose na posebna prava dotične osobe ili na složenost vašeg zahtjeva.

Žalba nadležnim tijelima

BMW AG vrlo ozbiljno shvaća vaše potrebe i prava. Međutim, ako smatrate da nismo u dovoljnoj mjeri odgovorili na vaše prigovore ili potrebe, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.