BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Declaraţia de confidenţialitate

0 min reading time

Prelucrarea datelor în legătură cu vehiculele de test conectate „Connected Test Vehicle”

Standardele înalte pe care le așteptați de la produsele și serviciile noastre se aplică şi la felul în care ne ocupăm de prelucrarea datelor dvs. Noi depunem eforturi pentru a crea și proteja o temelie pentru o relație de afaceri plină de încredere cu clienții și cumpărătorii noștri potențiali. Pentru noi, confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate majoră.

Dorim să îmbunătățim confortul vehicolului prin introducerea de tehnologii noi pentru dezvoltarea în continuare a sistemelor auto de confort asistate, conectate, parțial automatizate și autonome, oferindu-vă astfel o experiență de conducere sigură.

În acest sens utilizăm vehiculele noastre de test marcate în mod corespunzător pentru înregistrarea de date de la diverși senzori, inclusiv capturi video  al mediul înconjurător al vehiculului si audio ale interiorului vehiculului.

Cine este organismul responsabil pentru prelucrarea datelor?

Societatea Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (denumită în continuare "BMW" sau "Noi") cu sediul în 80788 München, Petuelring 130, și înregistrată în Registrul Comerțului din München, Partea B, cu numărul 42243, este operator în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor al UE („RGPD“) şi este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu înregistrările video și audio referitoare la dezvoltarea de tehnologii de condus asistate, conectate, parțial automatizate și autonome.  

Ce date prelucrăm de la dumneavoastră și cu ce scop?

Datele cu caracter personal colectate prin utilizarea vehiculelor noastre de testare marcate cu privire la mediul vehiculului sunt prelucrate în felul următor:

Vehiculele de test sunt echipate cu diverși senzori (cum ar fi senzori de radar, cu ultrasunete, GPS/localizare), microfoane și camere video. Traficul rutier public (mediul înconjurător al vehiculului de test) pot fi înregistrate în fișiere video și audio și stocat pentru analize ulterioare, fiind eventual combinat cu alte date ale senzorilor.  

Vehiculele de test sunt echipate cu diverși senzori (cum ar fi senzori de radar, cu ultrasunete, GPS/localizare), microfoane și camere videoVehiculele de test sunt echipate cu diverși senzori (cum ar fi senzori de radar, cu ultrasunete, GPS/localizare), microfoane și camere video

Înregistrările video sunt utilizate pentru a crea obiecte statice și dinamice din trafic. Acestea pot fi marcaje rutiere, autoturisme, motociclete, biciclete etc. cu poziția lor individuală și deplasarea în raport cu vehiculul de test, precum și poziția și deplasarea pietonilor. Pentru a calcula eventuala deplasare a unui pieton - de ex. dacă o persoană intenționează să traverseze strada - direcția în care privește aceasta poate fi de asemenea analizată.

Înregistrările audio în interiorul vehiculului, ca de ex. sirena, sunt utilizate pentru a identifica dacă vehiculul aflat în mișcare trebuie să se dea la o parte în cazul în care din spate vine o ambulanță cu sirena pornită și are prioritate în trafic. Datele video, audio și de la senzori sunt utilizate în timpul deplasări vehicului de test pentru a identifica participanții la traficul rutier și scenarii de trafic fundamentale și pentru a reacționa în mod corespunzător.  În urmă unei analize suplimentare a înregistrărilor, datele video, audio și de la senzori servesc la dezvoltarea și îmbunătățirea algoritmilor sistemelor de condus asistate, conectate, parțial automatizate și autonome.

Noi nu suntem interesați de identificarea unei persoane, iar sistemele noastre nu sunt configurate pentru astfel de scopuri, deoarece acest lucru nu este necesar pentru dezvoltarea platformei pentru condusul asistat, conectat, parțial automatizat și autonom. Toate obiectele din trafic sunt definite exclusiv drept autoturisme, motociclete, pietoni etc. Totuși, înregistrările video și audio pot conține capturi ale persoanelor individuale care fac parte din traficul rutier, numere de înmatriculare sau alte date cu caracter personal. În figurile următoare se pot vedea capturi ale vehiculelor și pietonilor aflați în câmpul vizual al unui vehicul de test. Cu ajutorul algoritmilor, acestea sunt identificate exclusiv drept „persoane“, „autoturisme“, „camioane“ și clasificate în mod corespunzător. Imaginile nu sunt utilizate pentru identificarea pietonilor aflați în trecere sau a diverselor modele de vehicule și a șoferilor acestora. 

Figurile următoare arată captura video (imaginea 1) și datele extrase cu ajutorul aplicațiilor software, compuse din forma de identificare a obiectului „camion = suprafață roz“, „autoturism = suprafață galbenă“ și „persoană = suprafață albastră“ (imaginea 2). 

Figurile următoare arată captura video și datele extrase cu ajutorul aplicațiilor software Figurile următoare arată captura video și datele extrase cu ajutorul aplicațiilor software

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?

Temeiul legal pentru colectarea și prelucrarea înregistrărilor video și audio ale mediului înconjurător ale vehiculelor de test (inclusiv capturi ale datelor cu caracter personal ale pietonilor și șoferilor) se bazează pe interesul legitim al operatorului (BMW AG) în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Interesul legitim al BMW privind prelucrarea și stocarea acestor capturi video și audio rezultă din interesul privind operarea vehiculelor de test și dezvoltarea in continuare a platformei pentru condus asistat, conectat, parțial automatizat și autonom. Datele colectate de către vehiculele de test în timpul procesului de dezvoltare sunt utilizate pentru dezvoltarea și autorizarea de algoritmi pentru diverse funcții de confort ale condusului asistat, conectat, parțial automatizat și autonom. În plus, există un interes legitim privind prelucrarea datelor vehiculelor de test după lansarea producției. Acest aspect este deosebit de important pentru (i) dezvoltarea/autorizarea versiunii software pentru remedierea erorilor, (ii) pentru protecție în cazul unei proceduri judiciare sau (iii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale, îndeosebi a cerințelor autorităților de supraveghere. 

Suplimentar, BMW are un interes activ în îmbunătățirea siguranței vehiculelor și a circulației prin dezvoltarea de sisteme autonome de condus. Acest lucru poate servi inclusiv interesului public. Înregistrările video și audio privind mediul înconjurător al vehiculelor de test sunt necesare pentru asigurarea utilizării în siguranță a vehiculelor asistate, conectate, parțial automatizate și a îmbunătăți autonome.

Pe ce durată stocăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate doar atât timp cât o impune scopul respectiv. Dacă se prelucrează date cu mai multe scopuri, atunci datele se șterg sau sunt stocate în continuare doar într-o formă ce nu poate fi asociată direct cu persoana dumneavoastră, de îndată ce ultimul scop specificat a fost îndeplinit.    

Cum sunt protejate datele dumneavoastră?

Datele dvs sunt prelucrate si protejate in conformitate cu cele mai noi tehnologii din domeniu (state-of-art technology). Spre exemplu se aplică următoarele măsuri de siguranță sunt folosite pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva abuzului sau prelucrării ilegale, ca de:

Accesul la datele cu caracter personal este restricționat la un număr limitat de persoane autorizate, si numai pentru scopul definit.

 • Datele colectate sunt transmise si stocate numai în formă criptată.
 • Sistemele IT pentru prelucrarea datelor sunt separate tehnic de alte sisteme, pentru a preveni accesul neautorizat, de ex. prin hacking.
 • Accesul la aceste sisteme IT sunt monitorizate în mod permanent pentru a detecta și a preveni utilizarea abuzivă.

Către cine transmitem date și cum vă protejăm în acest sens?

Pentru a dezvolta și valida algoritmi siguri și fiabili pentru dezvoltarea unei platforme pentru condusul asistat, conectat, parțial automatizat și autonom trebuie parcurși milioane de kilometri pentru fiecare combinație de hardware și software utilizată în acest domeniu. Acest lucru necesită un număr mare de date audio, de la camera video, de la senzori, ce nu pot fi colectate doar de către o singură companie.  

De aceea partajăm datele dumneavoastră cu parteneri de cooperare. Printre partenerii noștri de cooperare se numără: parteneri OEM pentru utilizarea în comun a datelor video și audio, cu scopul de a evita cursele de test duble, așadar inutile, universități și institute, pentru a colabora în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și furnizori (inclusiv prestatori de servicii în materie de dezvoltare și tehnologie). Transferul datelor video, audio și de la senzori către partenerii noștri de cooperare este supusă unor restricții stricte privind scopurile (adică în scopuri de dezvoltare în materie de condus automatizat la nivel înalt și complet automatizat).

BMW și partenerii săi de cooperare utilizează aceste date mai ales (i) pentru a dezvolta, autoriza și rafina aplicația software operată în cadrul platformei și (ii) pentru a integra aplicația software în vehicule. Datele sunt transmise exclusiv în formă criptată.

BMW și partenerii săi de cooperare nu utilizează datele video, audio și de la senzori pentru identificarea de persoane, deoarece identificarea persoanelor este irelevantă pentru dezvoltarea sistemelor de condus asistate, conectate, parțial automatizate și autonome. Pentru dezvoltarea platformei pentru condusul asistat, conectat, parțial automatizat și autonom este relevant și necesar doar ca pietonii să fie identificați ca persoane (spre exemplu spre deosebire de autoturisme și camioane), împreună cu direcția lor de deplasare.

Dacă datele se prelucrează în țări din afara Uniunii Europene (UE), BMW utilizează contracte standard UE cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu standardele europene privind protecția datelor. Dacă doriți să consultați măsurile de siguranță specifice pentru transferul de date în alte țări, vă rugăm să ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele de comunicație menționate mai jos.

Uniunea Europeană are deja un nivel de protecție a datelor comparabil pentru anumite țări din afara UE, cum ar fi Canada și Elveția. Deoarece nivelul de protecție a datelor este comparabil, transferul de date în aceste țări nu necesită niciun acord sau convenție specială.

Detalii de contact, drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, precum și dreptul dumneavoastră de a depune plângere la o autoritate de supraveghere.

Dacă aveți întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să vă adresați departamentului BMW de asistență pentru clienți–prin expedierea unui mesaj la următoarea adresă de e-mail datenschutz@bmw.de.

Vă puteți de asemenea adresa responsabilului cu protecția datelor:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Marcarea vehiculelor de test

Vehiculele de test sunt marcate cu următoarele etichete sau materiale comparabile, aplicate pe vehiculele de test:

Marcarea vehiculelor de testMarcarea vehiculelor de test

Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor dumneavoastră puteți formula față de noi anumite cerinte în conformitate cu RGPD, precum și cu alte dispoziții relevante privind protecția datelor.

În anumite situații, din cauza dispozițiilor legale sau a informațiilor de care dispunem, este posibil să nu vă putem furniza informații cu privire la toate datele. În astfel de cazuri, nu putem interoga datele persoanei înregistrate fără informații suplimentare. Deoarece persoanele înregistrate în cadrul mediului înconjurător al vehiculului de test nu pot fi identificate fără informații suplimentare și deoarece o astfel de identificare nu este necesară pentru scopul de prelucrare urmărit de BMW, nu avem voie, conform legii, să realizăm nicio prelucrare de date suplimentară în scopuri de identificare; în astfel de cazuri, drepturile dumneavoastră în conformitate cu art. 15 până la 20 din RGPD ar putea fi excluse. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sunt aplicabile doar dacă ne furnizați informații suplimentare prin intermediul cărora vă putem identifica în mod clar. Chiar și cu aceste informații suplimentare, este posibil să nu putem verifica dreptul dumneavoastră de a accesa sau de a șterge datele, deoarece nu identificăm nicio persoană din înregistrările video și audio, asadar nu stim cine sunt persoanele vizate din înregistrări. Drepturile dumnevoastra in calitate de personana vizata sunt restricționate din cauza drepturilor altorpersoane sau a necesității de a păstra datele din alte motive legale.

În timpul și imediat după colectarea datelor de către vehiculul de test (de ex. atunci când sunteți în vizorul camerei, în calitate de pieton, și observați înregistrarea) puteți contesta direct măsura și solicita șoferului să șteargă datele relevante.

În conformitate cu RGPD, în calitate de persoană vizată aveți față de BMW îndeosebi următoarele drepturi:

Dreptul la informare (articolul 15 din RGPD):

Ne puteți solicita în orice moment informații privind datele pe care le deținem despre dumneavoastră. Această informație se referă, printre altele, la categoriile de date prelucrate de noi, scopurile pentru care le prelucrăm, proveniența datelor, dacă nu le-am colectat direct de la dumneavoastră și, după caz, destinatarii cărora le-am transmis datele dumneavoastră. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor dumneavoastră. Dacă sunteți interesat de copii suplimentare, ne rezervăm dreptul de a vă factura copiile suplimentare.

Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din RGPD):

Ne puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră. Vom realiza măsuri adecvate, pentru a păstra datele dumneavoastră, pe care le deținem și le prelucrăm în mod curent, în stare corectă, completă și actuală, pe baza celor mai actuale informații de care dispunem.

Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 din RGPD):

Ne puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră, dacă există premisele legale în acest sens. În conformitate cu art. 17 din RGPD, acesta poate fi cazul atunci când:

 • nu mai sunt necesare datele în scopurile pentru care acestea au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • vă revocați acordul, care reprezintă temeiul pentru prelucrarea datelor și lipsește un alt temei legal pentru prelucrare;
 • vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră și nu există motive legitime prioritare pentru prelucrare, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de publicitate directă;
 • datele au fost prelucrate în mod ilegal

dacă prelucrarea nu este necesară,

 • pentru a asigura respectarea unei obligații legale, ce necesită din partea noastră prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • îndeosebi cu privire la termenele legale pentru păstrarea datelor;
 • pentru a formula, exercita sau apăra drepturi legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD)

Ne puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră dacă:

 • contestați corectitudinea datelor și anume pentru intervalul de timp de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea datelor;
 • prelucrarea este ilegală şi dumneavoastră refuzați ștergerea datelor dumneavoastră și, în schimb, solicitați restricționarea utilizării;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru a formula, exercita sau apăra drepturi;
 • vă opuneți prelucrării, atât timp cât nu este încă cert dacă motivele noastre legitime prevalează față de motivele dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD):

La cererea dumneavoastră – dacă acest lucru este posibil din perspectivă tehnică – vom transfera datele dumneavoastră către un alt operator. Acest drept vă revine însă doar dacă prelucrarea datelor se bazează pe acordul dumneavoastră sau este necesară pentru a îndeplini un contract. În loc să primiți o copie a datelor dumneavoastră, ne puteți de asemenea ruga să transmitem datele direct către un alt operator numit în mod concret de către dumneavoastră.

Dreptul la opoziție (art. 21 din RGPD):

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră din motive ce rezultă din situația dumneavoastră specială, dacă prelucrarea datelor se bazează pe acordul dumneavoastră sau pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră. Ultimul motiv nu se aplică dacă putem demonstra motive obligatorii demne de protejat pentru prelucrare, ce prevalează față de interesele dumneavoastră sau avem nevoie de datele dumneavoastră pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

Termene pentru îndeplinirea drepturilor persoanelor vizate

În principiu ne străduim să răspundem la toate solicitările în decurs de 30 de zile. Acest termen se poate însă prelungi, din motive ce țin de dreptul specific al persoanei vizate sau de complexitatea solicitării dumneavoastră.

Depunerea unei plângeri la autoritățile de supraveghere

Societatea BMW AG ia foarte în serios îngrijorările și drepturile dumneavoastră. Dacă sunteți însă de părere că nu avem venit suficient de mult în întâmpinarea plângerilor sau îngrijorărilor dumneavoastră, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate competentă pentru protecția datelor.