BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

BMW:n ja QUALCOMM:in yhteistyöajoneuvoja koskevan tietojen käsittely

Tuotteillemme ja palveluillemme asettamasi korkeat vaatimukset ohjaavat henkilötietojesi käsittelyä. Tietojen käsittelyn tavoitteena on luottamuksellinen suhde asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Henkilötietojesi luottamuksellisuus ja loukkaamattomuus on meille tärkeää.

Haluamme parantaa liikenneturvallisuutta ja siten tarjota paremman ajokokemuksen ottamalla käyttöön uusia tekniikoita, joilla kehitetään avusteista, verkotettua, osittain automatisoitua autonomista ajamista.

Käytämme tätä varten erityisesti merkittyjä testiautoja, joiden antureista tallennetaan erilaisia tietoja, myös videoita auton ympäristöstä.

Kuka vastaa tietojen käsittelystä?

Seuraavat osapuolet vastaavat henkilötietojen käsittelystä:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, kotipaikka 80788 München, Petuelring 130, kaupparekisteri: München HRB 42243
(jäljempänä ”BMW”)
ja
Qualcomm Technologies International, Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom, CB4 0WZ
(jäljempänä "QUALCOMM")

ovat sopineet yhdessä henkilötietojesi käsittelyjärjestyksestä käsittelyn jokaisessa vaiheessa.
Kumpikin osapuoli vastaa yhdessä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaisesti avusteisen, verkotetun, osittain automatisoidun ja täysin automatisoidun ajotekniikan kehittämisessä käytettävien video- ja audiotallenteiden ja niiden liitettyjen henkilötietojen käsittelystä.

Mitä tietojasi käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

Tuotteillemme ja palveluillemme asettamasi korkeat vaatimukset ohjaavat henkilötietojesi käsittelyä. Tavoitteemme on luottamuksellisen suhteen luonti sinuun.

Kun merkittyjä yhteistyöautojamme käytetään yleisessä liikenteessä, kerättäviä henkilötietoja käsitellään seuraavasti:

Testiautoissa on erilaisia antureita (esim. tutka-, ultraääni-, GPS/paikannusantureita), mikrofoneja ja kameroita. Yleisestä tieliikenteestä (testiauton ympäristö) tallennetaan video- ja audiotiedostoja, jotka tallennetaan myöhemmin analysoitaviksi ja yhdistetään tarvittaessa muihin anturitietoihin.

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

Videotallenteita käytetään staattisten ja dynaamisten liikenneobjektien luontiin. Sellaisia ovat esimerkiksi sekä ajoratamerkinnät, autot, moottoripyörät, polkupyörät jne. ja niiden yksilöllinen paikka ja liike suhteessa testiautoon että jalankulkijoiden paikka ja liike. Jalankulkijan mahdollisen liikkeen - esim. aikooko henkilö ylittää ajoradan - liikkeen laskemiseksi voidaan myös katseen suunta analysoida.

Audiotallenteilla, esimerkiksi voimakas äänimerkki, jolla ajava ajoneuvo tunnistetaan takana hälytysajoneuvoksi, jolle on annettava tietä ajamalla sivuun. Video-, audio- ja anturitietoja käytetään testiajojen aikana muiden tiellä liikkujien ja perusliikenneskenaarioiden tunnistamiseen ja toimintaan niiden mukaisesti.  Video-, audio- ja anturitietoja käytetään myös avusteisten, verkotettujen, osittain automatisoitujen ja automaattisten ajojärjestelmien kehittämiseen ja algoritmien parantamiseen.
Audiotiedostoja ei tallenneta, säilytetä tai käytetä ajoneuvon ulkopuolella.

Meitä ei kiinnosta henkilön tunnistaminen, eikä järjestelmiämme ole konfiguroitu sellaisiin tarkoituksiin, koska sitä tarvita avusteisen, verkotetun, osittain automatisoidun tai autonomisen ajamisen alustan kehittämiseen. Kaikki liikenneobjektit luokitellaan vain ”autoiksi”, ”moottoripyöriksi”, ”jalankulkijoiksi” jne. Video- ja audiotallenteet voivat kuitenkin sisältää tallenteita yksittäisistä henkilöistä tieliikenteessä, autojen rekisteritunnuksia tai muita henkilötietoja. Seuraavissa kuvissa on testiajoneuvon tallenteita ajoneuvoista ja jalankulkijoista koeajoneuvon näkökentässä. Ne tunnistetaan ja luokitellaan algoritmeja käyttämällä vain ”henkilöiksi”, ”autoiksi”, ”kuorma-autoiksi” jne. Kuvia ei käytetä ohi kävelevien henkilöiden tai eri ajoneuvomallien ja niiden kuljettajien tunnistamiseen.

Seuraavissa kuvissa on videokuvakaappaus (kuva 1) ja ohjelmallisesti erotellut tiedot, jotka koostuvat objektien tunnistamisesta ”kuorma-auto = roosa kenttä”, ”auto = keltainen kenttä” ja ”henkilö = sininen kenttä” (kuva 2).

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Mitkä ovat tietojen käsittelyn oikeusperusteet?

Testiajoneuvojen ympäristön video- ja audiotallenteet (mukaan luettuna jalankulkijoiden ja henkilöautojen kuljettajien henkilötietojen, myös kuvien tallenteet) perustuvat yhteisvastuullisten osapuolten BMW ja QUALCOMM oikeutettuun etuun yleisen suoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
BMW:n ja QUALCOMM:in oikeutettu etu käsitellä video- ja audiotallenteita pohjautuu kummankin etuun käyttää testiajoneuvoja ja kehittää avusteisten, verkotettujen, osittain automatisoitujen ja autonomisten ajoneuvon mukavuustoimintojen alustaa. Testiajoneuvojen kehitysprosessin aikana keräämiä tietoja käytetään avusteisten, verkotettujen, osittain automatisoitujen ja autonomisen ajamisen eri toimintojen kehittämiseen ja hyväksymiseen. Oikeutettu etu koskee myös testiajoneuvojen tietojen käsittelyä tuotannon aloittamisen jälkeen. Se on erityisen tärkeää (i) virheiden korjauksen sisältävä ohjelmistoversion kehittämiseksi/hyväksymiseksi, (ii) suojautumiseksi oikeusprosessin varalta tai (iii) lakisääteisten velvoitteiden, erityisesti valvontaviranomaisten vaatimusten täyttämiseksi.

BMW:llä ja QUALCOMM:lla on myös oikeutettu etu parantaa ajoneuvo- ja liikenneturvallisuutta kehittämällä omia ajojärjestelmiä. Se voi palvella myös yleistä etua. Testiajoneuvojen ympäristön video- ja audiotallenteita tarvitaan avusteisten, verkotettujen, osittain automatisoitujen ja autonomisten ajoneuvojen liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain niin pitkään kuin kukin käyttötarkoitus edellyttää. Jos tietoja käytetään useaan tarkoitukseen, tiedot poistetaan tai niitä säilytetään vain muodossa, jossa niitä ei voida yhdistää suoraan sinuun, kunnes viimeinen tarve on täytetty.

Miten tiedot suojataan?

Säilytys perustuu uusimpaan tekniikkaan. Henkilötiedot suojataan väärinkäytöltä tai muulta luvattomalta esimeriksi seuraavilla turvaamistoimenpiteillä:

Henkilötietojen käyttö on sallittu vain rajoitetulle joukolle valtuutettuja henkilöitä vain ilmoitettuihin tarkoituksiin:

 • Kerätyt tiedot siirretään salattuina.
 • Tietojen käsittelemiseen käytettävät IT-järjestelmän erotetaan teknisesti toisista järjestelmistä luvattoman käytön, esim. tietomurtojen estämiseksi.
 • Näiden IT-järjestelmien käyttöä valvontaan jatkuvasti, jotta väärinkäyttö voidaan tunnistaa ja estää varhaisessa vaiheessa.

Kenelle tietoja luovutetaan ja miten suojaamme sinun tietosi?

Autonomisen ajamisten alustan kehittämiseen ja validointiin tarvitaan varmoja ja luotettavia algoritmeja, ja sitä varten on ajettava miljoonia kilometrejä jokaisella tällä osa-alueella käytettävällä laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmällä. Sitä varten tarvitaan paljon kamera- ja anturitietoja, joista vain yksi yritys ei voi yksin koota.

Siksi jaamme tietojasi yhteistyökumppaniemme kanssa. BMW ja Qualcomm voivat lisäksi jakaa tietoja valituille BMW Groupin yrityksille tai Qualcomm-tytäryhtiöille.
Voimme lisäksi käyttää huolellisesti valittuja palveluntarjoajia tietojen käsittelyyn BMW:n ja/tai Qualcomm:in toimeksiannosta osana tietojenkäsittelysopimuksia.

Jokainen osapuoli voi jakaa yhteistyöajoneuvojen tuottamia tietoja yksilöllisesti ja omalla vastuullaan huolellisesti valituille yhteistyökumppaneilleen.

QUALCOMM:in yhteistyökumppaneihin voi kuulua:
OEM-kumppaneita ja niiden alihankkijoita, jotka käyttävät yhteisiä video- ja audiotiedostoja yhdessä kaksinkertaisten ja tarpeettomien testiajojen välttämiseksi, tutkimukseen ja kehitykseen yhteistyössä osallistuvia yliopistoja ja instituutteja sekä toimittajia (mukaan luettuna kehitys- ja teknologiapalveluntarjoajia, pilvipalvelujen tarjoajia sekä kuvankäsittelyohjelmistojen tarjoajia). QUALCOMM:in yhteistyökumppaneillemme siirrettävien video-, audio- ja anturitiedostojen käyttötarkoitukset on tiukasti rajattu (ts. automaattisen ajamisen kehittäminen).

BMW:n yhteistyökumppaneihin voi kuulua:
OEM-kumppaneita ja niiden alihankkijoita, jotka käyttävät yhteisiä video- ja audiotiedostoja yhdessä kaksinkertaisten ja tarpeettomien testiajojen välttämiseksi, tutkimukseen ja kehitykseen yhteistyössä osallistuvia yliopistoja ja instituutteja sekä toimittajia (mukaan luettuna kehitys- ja teknologiapalveluntarjoajia). BMW:n yhteistyökumppaneillemme siirrettävien video-, audio- ja anturitiedostojen käyttötarkoitukset on tiukasti rajattu (ts. automaattisen ajamisen kehittäminen).

BMW ja QUALCOOM sekä yhteistyökumppanimme käyttävät näitä tietoja erityisesti (i) alustalla käytettävän ohjelmiston kehittämiseen, hyväksymiseen ja viimeistelyyn sekä (ii) ohjelmiston integrointiin autoihin. Tiedot siirretään vain salattuina.

Video- ja anturitiedostoja henkilöiden tunnistamiseen. BMW ja QUALCOMM sekä yhteistyökumppanimme eivät käytä video-, audio- ja anturitiedostoja henkilöiden tunnistamiseen, koska henkilöitä ei tarvitse tunnistaa kehitettäessä avusteisia, verkotettuja, osittain automatisoituja ja autonomisen ajamisen järjestelmiä. Järjestelmiä kehitettäessä on merkittävää ja tarpeen tunnistaa jalankulkijat (ja erottaa esimerkiksi autoista ja kuorma-autoista) ja heidän liikesuuntansa.

Jos tietoja käsitellään Euroopan unionin (EU) ulkopuolisissa maissa, joissa henkilötietojen suojaus ei Euroopan komission mukainen ole riittävä, välittävä osapuoli käyttää vakiolausekkeita (”EU-SCC”) sekä soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojesi käsittely eurooppalaisen tietosuojastandardin mukaisesti.

Jos tietoja käsitellään Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) ja siirrettävän siten toisille lainkäyttöalueille, joiden henkilötietojen suojaus ei Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan ole riittävä, tällaiset tiedot siirretään komission vakiolausekkeiden UK International Data Transfer Addendumin määräysten mukaisesti (jos sovellettavissa).
Jos haluat tutustua turvatoimiin siirrettäessä tietoja toisiin maihin, käytä jotain jäljempänä luetelluista yhteydenottovaihtoehdoista.

Euroopan unioni on jo sopinut jo samanlaisen tietosuojan tason tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan (UK), Amerikan Yhdysvaltojen (Data Privacy Frameworkin mukaisesti sertifioidut vastaanottajat) Kanadan ja Sveitsin kanssa. Koska tietosuojan taso on samanlainen, tietojen siirtoon näihin maihin ei tarvita erityistä lupaa tai sopimusta.

Yhteystiedot, oikeutesi asianomaisena sekä oikeutesi valittaa valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käytöstä sekä osapuolten yhteisestä valvonnasta ja vastuusta, tai haluat käyttää oikeuksiasi asianomaisena, voit kääntyä aina puoleemme:

tai

Voit kääntyä myös tietosuojavastaavan puoleen:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Attention: Legal Department 

Testiajoneuvojen merkintä

Testiautot on merkitty seuraavilla tai vastaavilla autoihin kiinnitetyillä tarroilla:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Asianomaisen oikeudet

Sinulla on tietojesi käsittelyn asianomaisena yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muiden tietosuojamääräysten perusteella tiettyjä oikeuksia meitä kohtaan.

Lakisääteisen määräykset tai käytettävissämme olevat tiedot voivat estää tietojen antamisen kaikista tiedoista. Tällaisissa tapauksissa emme voi hakea tallennetun henkilön tietoja ilman täydentäviä tietoja. Koska testiauton ympäristön henkilöitä ei voida tunnistaa ilman lisäinformaatiota eikä tunnistamista ei tarvita BMW:n ja QUALCOMM:in käsittelytarkoitukseen, emme lain määräysten takia saa käsitellä tietoja lisää tunnistamista varten; yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) art. 15 – 20 mukaiset oikeuden saattavat tällaisissa tapauksissa raueta. Asianomaisen oikeutesi ovat sovellettavissa vain, kun toimitat käyttöömme lisätietoja (esim. päivämäärä, olitko liikkeellä jalkaisin tai toisessa ajoneuvossa), joiden perusteella voimme tunnistaa sinut yksiselitteisesti. Vaikka saamme näitä lisätietoja, emme voi pyynnöstäsi tarkistaa, onko tietojasi käytetty tai poistettu, koska emme tunnista video- ja audiotallenteiden henkilöitä, emmekä siksi tiedä, ketä tallenteiden asianomaiset ovat. Toisten osapuolten oikeudet tai tietojen säilyttämisen tarve muista lakisääteisistä syistä rajoittaa asianomaisen oikeuksiasi.

Kun testiauto tallentaa tietoja tai heti tallentamisen jälkeen (esim. kun olet jalankulkijan kameran näkökentässä ja havaitset tallentamisen), voit vastustaa tallentamista heti ja pyytää kuljettajaa poistamaan relevantit tiedot.

Sinulla on asianomaisena seuraavat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti erityisesti seuraavat oikeudet BMW:tä ja QUALCOMM:ia kohtaan:

Tiedonsaantioikeus (GDPR art. 15):

Voit milloin hyvänsä pyytää tietoja sinusta keräämistämme tiedoista. Tällaisia tietoja ovat käsittelemämme tietokategoriat, käsittelytarkoitukset, tietojen alkuperä, ellemme ole saaneet tietoja suoraan sinulta, ja tarvittaessa vastaanottaja, jolle olemme siirtäneet tietojasi. Voit saada meiltä maksuttoman kopion tiedoistasi. Jos haluat saada lisäkopioita, pidätämme oikeuden laskuttaa lisäkopioista.

Tietojen korjaamisoikeus (art. 16 GDPR)

Voita vaatia meitä korjaamaan tietosi. Valokuvat ja videotallenteet ovat luonnostaan ”oikeita”, sillä ne esittävät todellista valo- tai videokuvattua henkilöä. Pidämme kohtuullisilla toimenpiteillä sinusta keräämämme ja jatkuvasti käsittelemämme henkilötiedot oikeina, täydellisinä ja ajantasaisina käytettävissämme olevien ajantasaisimpien tietoja perusteella.

Tietojen poistamisoikeus (GDPR art. 17):

Voit vaatia meitä poistamaan henkilötietosi, mikäli siihen on lailliset edellytykset. GDPR art. 17:n mukaisesti kysymykseen tulevat esimerkiksi seuraavat tapaukset:

 • Kerättyjen tai muuten käsiteltyjen tietojen käyttötarkoitusta ei enää ole.
 • Peruutat suostumuksesi, joka on tietojen käsittelyn peruste, eikä muuta juridista käsittelyn perustetta ole.
 • Vastustat henkilötietojesi käsittelyä eikä käsittelylle ole tärkeitä perusteita, tai vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Tietoja käsiteltiin laittomasti, mikäli käsittelyä ei tarvita.
 • Tietoja käytetään tieteellisiin tutkimustarkoituksiin, eikä tietojen poistaminen estä tavoitteen saavuttamista tai rajoita sitä merkittävästi.
 • Oikeusperusteiden vaatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Käsittelyn rajoittamisoikeus (GDPR art. 18):

Voita vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 • Kiistät tietojen oikeellisuuden aikana, jonka tarvitsemme tietojen oikeellisuuden tarkastamiseksi.
 • Tietojen käsittely on sopimatonta, kiellät henkilötietojen poistamiseen ja vaadit sen sijaan käytön rajoittamista.
 • Emme enää tarvitse henkilötietojasi oikeusperusteiden vaatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Olet vastustanut käsittelyä niin kauan kuin ole varmaa, menevätkö meidät oikeutetut perusteemme sinun perusteidesi edelle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR art. 20):

Siirrämme henkilötietosi pyynnöstäsi – mikäli se on teknisesti mahdollista – toiselle vastuulliselle osapuolelle. Sinulla on tämä oikeus kuitenkin vain, jos olet suostunut tietojen käsittelyyn tai sitä tarvitaan sopimuksen toimeenpanoa varten. Voit myös pyytää henkilötietojesi kopion sijasta meitä toimittamaan tiedot suoraan toiselle nimeämällesi osapuolelle.

Vastustamisoikeus (GDPR art. 21):

Voi vastustaa käsittelyä milloin hyvänsä erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä, mikäli tietojen käsittely perustuu sinun suostumukseesi tai meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin. Tällöin emme jatka henkilötietojesi käsittelyä. Emme kuitenkaan keskeytä henkilötietojesi käsittelyä, mikäli voimme esittää pakottavia suojelun arvoisia käsittelyn perusteita, jotka menevät sinut etujesi edellä tai kun tarvitsemme henkilötietojasi oikeusperusteiden vaatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Asianomaisen oikeuksien täytön määräajat

Pyrimme vastaamaan kaikkiin pyyntöihin kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa, jos syynä spesifinen asianomaisen oikeus ja kyseli kompleksisuus.

Valitukset valvontaviranomaisille

BMW AG ja Qualcomm Technologies International, Ltd.) ottavat huolesi ja oikeutesi erittäin vakavasti. Jos olet kuitenkin sitä mieltä, että valituksiasi tai kysymyksiäsi ei ote riittävästi huomioon, sinulla on oikeus esittää valitus asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Sinulla on joissakin tapauksissa myös valitusoikeus.