BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

A kooperációs tesztjárművekkel összefüggő adatkezelés BMW és QUALCOMM által

Az adatainak kezelésében iránymutató számunkra a termékeink és szolgáltatásaink tulajdonságaival szemben tanúsított kiváló igénye. Ennek során arra törekszünk, hogy ügyfeleinkkel és érdeklődőkkel megbízható üzleti kapcsolatot teremtsünk és tartsunk. Különös hangsúlyt fektetünk az Ön személyes adatainak titoktartására és integritására.

A járműkomfortot az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm járműkomfort funkcióinak továbbfejlesztésére irányuló új technológiák bevezetésével szeretnénk továbbfejleszteni, és ezáltal Önnek jobb vezetési élményt nyújtani.

Erre a célra a megfelelően jelölt, különböző érzékelőkkel felszerelt tesztjárműveinket adatrögzítéshez használjuk, beleértve a jármű környezetében készített videófelvételeket is.

Ki felelős az adatkezelésért?

A személyes adatok kezelése esetén adatkezelők a következő felek:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, székhelye 80788 München, Petuelring 130 és regisztrálva ezalatt: München HRB 42243
(továbbiakban: „BMW”)

és

Qualcomm Technologies International, Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, Egyesült Királyság, CB4 0WZ
(továbbiakban: „QUALCOMM”)

együtt meghatározták a személyes adatainak kezelési sorrendjét minden adatkezelési szakaszban.
Ezért az EU adatvédelmi rendelet (röviden: „GDPR”, magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet) értelmében mindkettő közösen adatkezelő a videófelvételekkel összefüggő személyes adatainak kezelésében az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm vezetési funkciók fejlesztését illetően.

Milyen adatokat kezelünk és milyen célra?

A személyes adatainak kezelésében iránymutató számunkra a termékeink és szolgáltatásaink tulajdonságaival szemben tanúsított kiváló standardok. Célkitűzésünk Önnel megbízható kapcsolat felépítése és fenntartása.

A jelölt kooperációs tesztjárműveink használatakor a közúti közlekedésben gyűjtött személyes adatait a következőképpen kezeljük:

A tesztjárművek különböző érzékelőkkel (mint pl. radaros, ultrahang, GPS/helymeghatározási érzékelők), utastéri mikrofonokkal és videókamerákkal vannak felszerelve. A közúti közlekedést (a tesztjárművek környezete) videóként rögzíthetjük, amelyeket további elemzésekhez tárolunk, és adott esetben az érzékelő adataival kombináljuk.

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

A videófelvételeket statikus és dinamikus közlekedési objektumok létrehozásához használjuk. Ezek lehetnek útburkolati jelek, autók, motorkerékpárok, kerékpárok stb. egyéni pozíciójukkal és mozgásukkal a tesztjárműhöz viszonyítva, de a gyalogosok pozíciójához és mozgásához viszonyítva is. A gyalogos lehetséges mozgásának számításához – például, hogy a személynek útátkelési szándéka van-e – elemezheti ugyancsak a tekintet irányát.

Az utastérben kiválasztott hangjeleket annak a felismeréséhez használjuk, hogy a haladó jármű félre hajtson, ha mögötte mentőautó szirénával és elsőbbségi joggal halad. A tesztvezetések közben használt videó-, hang- és érzékelőadatokat a közúti közlekedésben résztvevők és alapvető közlekedési esetek felismerésére és megfelelő reagálásra használjuk.  A felvételek további kiértékelésekor a videó- és az érzékelőadatok az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm vezetési funkciók fejlesztésére és javítására szolgálnak.
Hangadatok nem kerülnek felvételre, megőrzésre vagy a tesztjárművön kívüli felhasználásra.

Nem érdekünk személyek azonosítása, és rendszereink nem ilyen célra vannak konfigurálva, mivel erre nincs szükség az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm vezetési platform fejlesztéséhez. Minden közlekedési objektum ezért csupán „autóként”, „motorkerékpárként”, „gyalogosként” stb. lesz kategorizálva. Ennek ellenére a videófelvételek tartalmazhatják egyéni személyek felvételeit a közúti közlekedésben, jármű rendszámát vagy más személyes adatokat. Az alábbi ábrákon a tesztjármű látómezejében haladó járművekről és gyalogosokról készült felvételek láthatók. Ezeket az algoritmusok csak „személyként”, „autóként”, „teherautóként” észleli és megfelelően osztályozza. A képeket nem használjuk az elhaladó gyalogosok vagy más járműmodellek és azok vezetőinek azonosítására.

Az alábbi ábrákon a videófelvétel (1. kép) és a szoftverrel extrahált adatok láthatók, amelyek a következő objektumok azonosításából tevődnek össze: „teherautó = rózsaszín felület”, „autó = sárga felület” és „személy = kék felület” (2. kép).

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Milyen jogalapon történik ez az adatkezelés?

A tesztjárművek környezetében készített videó- és hangfelvételek (beleértve a gyalogosok és a személygépjárművek vezetőinek személyes adatainak felvételét is) gyűjtésének és kezelésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja szerinti BMW és QUALCOMM közös adatkezelők jogos érdekei.
A BMW és QUALCOMM ezen videófelvételek kezeléséhez és tárolásához kapcsolódó jogos érdekei a tesztjárművek üzemeltetési és az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm járműkomfort funkciók platformjának továbbfejlesztése mindkét fél közös érdekeiből következnek. A fejlesztés során a tesztjárművek által gyűjtött adatokat az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm vezetés különböző funkcióihoz szükséges algoritmusok fejlesztésére és engedélyezésére használjuk. Ezen túlmenően a gyártás indítása után is fennáll a jogos érdek a tesztjárművek adatainak kezelésére. Ez különösen fontos (i) a hibaelhárítási szoftverfrissítések fejlesztéséhez/engedélyezéséhez, (ii) bírósági eljárás elleni védelem érdekében vagy (iii) törvényi kötelezettségek, különösen a jogszabályi követelmények teljesítésére.

Ezen túlmenően a BMW és a QUALCOMM közös érdeke a jármű- és közlekedés biztonságának javítása saját vezetési rendszerek fejlesztésével. Ez ugyanakkor közérdekként is szolgál. A tesztjárművek környezetében készített videófelvételekre szükség van az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm járművek biztonságos használatának támogatásához.

Meddig tároljuk az adatait?

A személyes adatait kizárólag mindaddig tároljuk, ameddig az adott célok szempontjából indokolt. Ha az adatokat több célra is feldolgozzuk, mihelyt az utoljára megadott cél teljesült, az adatokat töröljük, vagy csak anonimizált módon tároljuk, amely nem tesz lehetővé a közvetlen visszakövetkeztetést.

Hogyan védjük az adatait?

Az adatait a technológia állásának megfelelően védjük. Például az alábbi védelmi intézkedéseket alkalmazzuk a személyes adatainak visszaéléssel vagy egyéb nem jogos kezelése elleni védelméhez:
A személyes adatokhoz kapcsolódó hozzáférés korlátozott számú felhatalmazott személynek csak a nyilvánított szándékhoz megengedett:

 • A gyűjtött adatok átvitele csak titkosított formában történik.
 • Az adatkezelésre szolgáló IT-rendszerek műszakilag elkülönítendők más rendszerektől nem jogosult hozzáférések, mint pl. hacking megakadályozásához.
 • Ezeken az IT-rendszereken a hozzáférés mindig felügyelt a visszaélések korai felismerésének és elkerülésének céljából.

Kinek továbbítjuk adatait, és hogyan védjük Önt eközben?

Az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm vezetési platform fejlesztés biztonságos és megbízható algoritmusainak fejlesztéséhez és validálásához milliónyi kilométert kell megtenni minden hardver és szoftver kombinációhoz, amelyet ezen a területen használnak. Ehhez nagy számú kamera- és érzékelőadatokra van szükség, amelyet egy vállalkozás egyedül nem gyűjthet.

Ezért a kooperációs tesztjárművekkel rögzített adatait egymás között továbbadjuk. A BMW és QUALCOMM ezen túlmenően ezeket az adatokat a BMW Group, ill. a QUALCOMM leányvállalatok kiválasztott vállalatainak is továbbíthatja.
Ezen túlmenően az adatkezelési megállapodások keretén belül gondosan kiválasztott szolgáltatókat is megbízhatunk adatok kezelésével a BMW és/vagy Qualcomm megbízásából.

Minden fél a kooperációs tesztjárművek által generált adatait külön és saját felelőségében megoszthatja a gondosan kiválasztott kooperációs partnereivel.

A QUALCOMM kooperációs partnerei közé tartoznak:
OEM partnerek és azok beszállítói a videó- és az érzékelőadatok közös használatához, hogy a dupla és ezáltal felesleges tesztjáratokat elkerülhessük; egyetemek és intézmények, hogy a kutatás és a fejlesztés területén együttműködjünk, valamint szállítók (beleértve a fejlesztés- és technológia szolgáltatókat, felhős szolgáltatókat és képfeldolgozó szoftverek szolgáltatóit). A QUALCOMM a videó- és az érzékelőadatok kooperációs partnereinknek történő továbbítása szigorú célhoz kötöttségnek van alávetve (azaz fejlesztési célokra az automatizált vezetés terén).

A BMW kooperációs partnerei közé tartoznak:
OEM partnerek és azok beszállítói a videó- és az érzékelőadatok közös használatához, hogy a dupla és ezáltal felesleges tesztjáratokat elkerülhessük; egyetemek és intézmények, hogy a kutatás és a fejlesztés területén együttműködjünk, valamint szállítók (beleértve a fejlesztés- és technológia szolgáltatókat). A BMW videó- és az érzékelőadatok kooperációs partnereinknek történő továbbítása szigorú célhoz kötöttségnek van alávetve (azaz fejlesztési célokra az automatizált vezetés terén).

A BMW és QUALCOMM, valamint kooperációs partnerei ezeket az adatokat különösen (i) a platformon üzemeltetett szoftver fejlesztéséhez, engedélyezéséhez és javításához és (ii) a szoftvernek a járművekbe történő integrálásához alkalmazzák. Az adatátvitel kizárólag titkosítva történik.

A videó- és az érzékelőadatokat nem személyek azonosítására használják. A BMW és QUALCOMM, valamint kooperációs partnerei a videó- és az érzékelőadatokat nem személyek azonosítására használják, mivel az asszisztált, hálózatba kapcsolt, részben automatizált és autonóm vezetési rendszerek fejlesztéséhez a személyes adatok nem relevánsak. Ezen rendszerek fejlesztéséhez csak az releváns és szükséges, hogy a gyalogosok személyként (például a személygépjárművekhez és teherautókhoz viszonyítva) a mozgásirányukkal együtt legyenek felvéve.

 

Ha az adatait az Európai Unión (EU) kívüli olyan országokban dolgozzák fel, amelyek az Európai Bizottság besorolása szerint nem rendelkeznek megfelelő védelmi szinttel a személyes adatokhoz, a továbbító fél megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tartalmazó EU standard szerződéseket („EU-SCCs”) alkalmaz annak biztosításához, hogy a személyes adatai az európai adatvédelmi szabványok értelmében legyenek kezelve.

Ha az adatokat az Egyesült Királyságban (UK) kezelik és ezt követően olyan más joghatóságba kerülnek átvitelre, amely az Egyesült Királyság kormányának besorolása szerint nem rendelkezik a megfelelő védelmi szinttel a személyes adatokhoz, akkor az ilyen adatátvitelek (amennyiben megfelel) az EU-SCC UK International Data Transfer Addendum kiegészítésében szereplő rendelkezéseknek felelnek meg.
Ha az adatátvitel más országokban érvényes specifikus védelmi mechanizmusokat megtekinteni szeretné, kérjük, forduljon az alább felsorolt egyik kommunikációs csatornához.

Az Európai Unió már bizonyos országokhoz az EU-n kívül, mint pl. az Egyesült Királyság (UK), az Amerikai Egyesült Államok (címzetteknek, akik a Data Privacy Framework szerint tanúsítva vannak), Kanada vagy Svájc, hasonló adatvédelmi szintet hozott létre. Mivel az adatvédelmi szint hasonló, ezért ezekben az országokban az adatátvitelhez különleges engedélyre vagy megállapodásra nincs szükség.

Kapcsolattartási adatok, az Ön érintett jogai, valamint a panasz benyújtási joga a felügyeleti hatóságnál

Ha a személyes adatainak kezeléséről a felek közös ellenőrzése és felelőssége mellett többet szeretne megtudni, vagy érintett személyként jogait érvényesíteni szeretné, bármikor hozzánk fordulhat:

BMW ügyfélszolgálata – egy e-mailben a köv. címre: datenschutz@bmw.de

vagy

Qualcomm – egy e-mailben a köv. címre: privacy@qualcomm.com

Ön fordulhat az illetékes adatvédelmi megbízotthoz is:

BMW AG
Adatvédelmi megbízott
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Attention: Legal Department 

A tesztjárművek jelölése

A tesztjárműveket az alábbi vagy hasonló matricák jelölik, amelyek a tesztjárműveken vannak elhelyezve:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Az érintett jogai

Az adatkezelés által érintett személyként a GDPR, valamint más vonatkozó adatvédelmi rendelkezések szerinti bizonyos jogait nálunk érvényesítheti.

Bizonyos esetekben a törvényi előírások vagy a rendelkezésünkre álló információk alapján nem tudunk tájékoztatást nyújtani minden adatról. Például előfordulhat, hogy személyekről képfelvételek nem kérdezhetők le kiegészítő információk megadása nélkül. A tesztjármű környezetében felvett személyek külön információ nélkül nem azonosíthatók, és mivel erre az azonosításra a BMW és QUALCOMM által követett adatkezelési célokhoz nincs szükség, ezért nem végezhetünk külön adatkezelést azonosítási célokra a törvény erejénél fogva; ilyen esetekben a GDPR 15–20. cikk értelmében jogai kizárva lehetnek. Az Ön érintett jogai csak akkor alkalmazandók, ha külön információkat (pl. dátum, időpont, hogy Ön gyalogos volt, vagy egy másik járműben volt) bocsát rendelkezésünkre, amelyekkel Önt egyértelműen azonosíthatjuk. Még külön ezekkel az információkkal sem tudjuk ellenőrizni az Ön adatokhoz való hozzáférési és törlési jogát, mert a videófelvételeken személyeket nem azonosítunk, és ezért nem tudjuk, kik az érintettek a felvételeken. Az Ön érintett jogai mások jogai által vagy más törvényi okok miatt az adattárolás szükségességéből adódó jogok által korlátozottak.

A tesztjármű általi adatgyűjtés közben és közvetlenül azután (pl., ha gyalogosként a kamera látómezejébe kerül, és felfigyel a felvételre) azonnal tiltakozhat, és megkérheti a vezetőt a releváns adatok törlésére.

A GDPR értelmében a BMW vagy a QUALCOMM vállalattal szemben érintett személyként mindenekelőtt a következő jogokkal élhet:

A hozzáférési jog (GDPR 15. cikke):

Ön bármikor kérheti tőlünk azon adatait, amelyeket Önről tárolunk. Ez a hozzáférés vonatkozik az általunk kezelt adatok kategóriájára, az adatkezelés céljaira, az adatok forrására, amennyiben ezeket az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, és szükség esetén a címzettekre, akikkel az adatait közöltük. Az adatairól ingyenes másolatot szolgáltathatunk. Amennyiben további másolatot szeretne, fenntartjuk magunknak a jogot díj felszámítására a további másolatért.

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke):

Ön kérheti tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan adatainak helyesbítését. Képek vagy videófelvételek természettől fogva „helyesek”, mivel egy fényképezett vagy felvett személyt ábrázolnak a valóságban. Megfelelő intézkedéseket foganatosítunk ahhoz, hogy az adatokat, amelyeket Önről tárolunk és folyamatosan kezelünk, helyes, teljes és aktuális szinten tartsuk a legfrissebb, számunkra rendelkezésre álló információk alapján.

A törléshez való jog (GDPR 17. cikke):

Ön kérheti tőlünk az adatainak törlését, amennyiben ehhez a jogi feltételek fennállnak. A GDPR 17. cikke értelmében ez a következő esetben áll fenn:

 • az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen a reklámküldemény céljára;
 • az adatokat jogellenesen kezelték, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges;
 • az adatok kutatási célra szolgálnak, és amennyiben az adatok törlése ezen cél elérését nem akadályozza vagy komolyan veszélyeztetné;
 • jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke):

Az Ön kérésére korlátozhatjuk az adatainak kezelését, ha:

 • Ön vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az adatkezelés azon időtartamára vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze az adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatainak törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • nekünk már nincs szükségünk az adatokra kezelés céljából, de Ön igényli azokat igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke):

Kérésére az adatait – ha ez technikailag megvalósítható – egy más adatkezelőnek továbbítjuk. Ön erre csak akkor jogosult, ha az adatkezelés a hozzájárulásán alapul, vagy ez szükséges a szerződés végrehajtásához. Az adatainak másolata helyett megkérhet bennünket arra is, hogy az adatait közvetlenül egy más, Ön által megadott adatkezelőnek továbbítsuk.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke):

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor tiltakozhat adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a mi jogos érdekeinken vagy harmadik fél jogos érdekein alapul. Ebben az esetben az adatait nem kezeljük tovább. Ez utóbbi nem érvényes abban az esetben, ha mi bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy az Ön adatai jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogainak teljesítésére előirányzott határidők

Mindig törekszünk a kérések egy hónapon belüli teljesítésére. Ez a határidő olyan okokból meghosszabbodhat, amelyek az érintett specifikus jogaira vagy a kérésének komplexitására vonatkozik.

Panasz a felügyeleti hatóságnál

A BMW AG és a Qualcomm Technologies International, Ltd. az aggodalmait és jogait nagyon komolyan veszik. Ha azonban Ön úgy véli, hogy a panaszának vagy aggodalmának nem tettünk megfelelően eleget, jogosult az illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani. Bizonyos körülmények mellett Ön még a hatékony bírósági jogorvoslattal is élhet.